Skip to main content

Разликите между Проджект Мениджър и Продуктов Мениджър

Сподели в Linkedin Сподели във Facebook

Статията описва неформалните разлики между проджект мениджъра и продуктовия мениджър като посочва примери и ситуации, отговорности, задължения и интереси на двете позиции.

Формалните разлики, отговорности и задължения за всяка позиция, би трябва да бъде подписана между Вас и Вашата организация чрез служебните ви задължения, които са част от Вашия трудов договор.

За жалост, често те ще бъдат прекалено абстрактни или ще съдържат параграф от вида "И ще изпълнява всички други задачи, поставени от неговия пряк ръководител". 

Вашият трудов договор и всички документи към него няма да ви обяснят разликите, а ще защитават Вашата организация от това Вие самите да ги разграничавате и да ги определяте. Вашите задължения и отговорности за позицията ще бъдат неограничени и ще зависят единствено и само от Вашите директори. Статията описва принципи и основни точки и фундаментални общоприети разлики.

Проджект Мениджър и Продуктов Мениджър, разлики, отговорности и задължения

В много от нашите курсове, при едно от първите "домашни", инструктираме курсистите да помислят за своите положителни качества, които смятат, че ще им помогнат в тази позиция, както и за негативни фактори, които според тях, ще им попречат в работата.

В началото на своето обучение, в домашното си, наш курсист посочи интересното и важно притеснение, че не разграничава ясно разликите между двете позиции. Това е напълно нормално в началото. Много хора обаче, дори и с години трудов стаж, не могат да направят дефиниция.

Това беше един много подходящ момент, да му отговоря лично, детайлно и ясно. Ще се погрижа и всички курсисти на “Проджект Мениджмънт Академия” да получат този отговор, защото има доста важни моменти.

Материалът е много ценен и за всички останали длъжности, участващи в съвременните организации, както и за всички директори, които управляват тези две позиции.

Обръщението и цялата информация в статията, е насочена за продуктови мениджъри.

Ако сте проджект мениджъри, просто обърнете изказа и посоката на становищата.

И двете позиции получават ясно своите отговори.

Проджект мениджмънт ролята и формалностите

Като проджект мениджър, Вие отговаряте основно за жизнения цикъл на проекта и неговите етапи на създаване, всички административни формалности (проджект мениджмънт процеси) и най-вече неговите променливи - обхват, качество, време и разходи. Разбира се имате и доста други дейности, но те не са фундамента на тази роля.

Планирате всичко и спазвате протокола и очакванията си.

След финала на проекта, всичко трябва да е доставено според договорките.

Това е основното, което на теория, би трябвало да Ви вълнува, и да вършите официално. Разбира се отговаряте и за доставки, външни и вътрешни страни и заинтересовани страни. Имате дори и известни HR отговорности, инспекция и куп други теми, но основата не е това.

Вълненията на Проджект и Продукт мениджъра

Проджект мениджърът не се интересува от това дали продукта ще бъде бял или червен.

Като продуктов мениджър, освен, че това силно ще Ви вълнува, Вие може би ще сте този, който ще иска това.

Проджект мениджърът често не се интересува от това какво ще стане с проекта, след като бъде завършен.

Като продуктов мениджър, това ще е основният Ви интерес.

Проджект мениджърът рядко се интересува от това дали продукта ще носи приходи, след като бъде завършен.

Като продуктов мениджър, това ще е друг основен Ваш интерес.

Проджект мениджъра не се интересува от потребителите, а от заинтересованите страни и тяхното задоволяване.

Като продуктов мениджър, ще се интересувате предимно от потребителите и след това задоволяването на бизнес заинтересованите страни в една основна тема - инвестициите.

Вие, като продуктов мениджър, може да предлагате и планирате колко и в какво да се инвестира.

Проджект мениджърът не прави това.

Инструменти и практики

Проджект мениджърът борави с проджект мениджмънт инструменти, подходи и практики, които помагат за гореизброените условия - финанси, качество, обхват, време. Прилага професионални умения върху тях.

Продуктовият мениджър работи с продуктови практики - анализ на пазара, анализ на потребителите, сравнителни анализи, стратегия на продукта и визия, цена на продукта, възвръщаемост на инвестициите, потребителско преживяване, ползваемост, бизнес стойност, производствени процеси, показатели за покриване на различни параметри. Може да участва и в маркетинг дейности или да ги ръководи, ако има умения за това, и естествено, ако е поел тази роля в организацията.

Реалните резултати. Успехи или провали

Проджект мениджърът следи за изпълнението спрямо документацията и договорките.

Като продуктов мениджър, ако не ви допадне нюанса на цвета на продукта, вероятно няма да сте доволен и няма да ви интересува какво точно пише в даден документ, а ще отстоявате своето. Ще има конфликти и вероятно ще ги породите вие. 

Ще започнат чисто формални проджект мениджмънт процедури като искания за промяна, промяна в планове, прекалкулация. Те се вършат от проджект мениджъра, точно както учим в курса.

Вашето желание за промяна на цвета може и да не се задоволи, ако организацията и директорите от проджект мениджмънт офиса не приемат промяната, и не пожелаят допълнителни разходи.

Ако продуктът ви се окаже успешен все пак и без вашето желание за промяна, накрая ще ви “натриват носа” и всички ще си казват “Добре, че не послушахме този неразумен човек”.

Ако продуктът ви се провали и сте наясно, че е заради цвета му, няма да има смисъл вие да натривате носа на когото и да е било, тъй като всички ще трябва да си търсите нова работа. Организацията ви може да е поела сериозни загуби. Всички ще си казват “Защо не послушахме този умен човек”.

Проджект и Продукт мениджърите в общи цели и каузи

Този сценарии разбира се е слабо вероятен, тъй като всички около вас, особено вашите директори и инвеститори вероятно няма да позволят това да се случи. Но все пак - много проекти се провалят.

Всички вие трябва да се борите заедно срещу възможността да попаднете в неприятната реалност. Всеки използва своите умения, компетенции, практики, подходи и инструменти.

Проблеми в работата, процесите и колегите

Проджект мениджърът обикновено ескалира проблеми в екипа, ако има такива. Той е индивидуално звено, част от проджект мениджмънт офиса.

Продуктовият мениджър може да е начело на цяла дивизия или на няколко такива, като маркетинг, продукт, дизайн, или всички заедно, според зависи от организацията ви. Не е част от PMO. Ескалира проблеми към директорите, които касаят основно продукта, но не и това, че екипът от големи и зрели хора, прекарва прекалено много време в стаята с новия PlayStation.

Проджект мениджърът изказва опасението си пред директорите, че ще се забавите със сроковете си. Посочва ясно причините и предлага решение.

Продуктовият мениджър изказва опасението си пред директорите, че потребителите са променили навиците си. Нужна е промяна в стратегията, дори в самия продукт. Посочва данни и доказателства за това, предлага конкретни действия за адаптация на продукта.

Проджект Мениджърът и Продукт мениджърът в реалния живот

Ако се случи така, че в дадена позиция имате смесени отговорности и вършите различни неща, значи просто позицията, по която сте назначени е смесена. Може да попаднете в такава ситуация, в която вашите директори искат това от вас. 

Ако се случи така, че извършвате миксирани дейности, самоинициативно, без някой да изисква това от вас, то това може да означава две основни неща:

 • Давате прекалено много от себе си
 • Не познавате добре отговорностите и задълженията си в организацията.

В първия случай, това ще се дължи на вашата персоналност.

Във втория случай, това ще се дължи на слаб HR отдел и директорски състав.

Изпълняването на смесени дейности не е нещо негативно. Дали ще го приемаме като негативно, може да зависи от:

 • Как точно виждаме ситуацията си, в която се намираме.
 • Успяваме ли да се справим с всички наши регламентирани задължения и всички дейности не пречат на работата ни.
 • Успяваме ли наистина все пак добре да си вършим работата, реално погледнато отстрани.

Senior Product Manager & Senior Project Manager роля (Смесените дейности като позитив)

Понякога да имате смесени дейности, може да се разглежда и като нещо позитивно.

Ако организацията, която Ви е наела, и иска това от Вас като старши професионалист, очаква сериозни компетенции от Ваша страна. Вероятно Ви има доверие като кадър с голям набор от опит и умения. Ще очаква от Вас да бъдете движеща сила в целия продукт, както и в процесите, от гледна точка на управлението им (проджект мениджмънт).

Вероятно трудовото Ви възнаграждение ще е много добро.

Senior позиция с Regular заплата (Смесените дейности като негатив)

Ако организацията, която Ви е наела, очаква от Вас смесени дейности, но не Ви третира като старша роля и официално не признава двете ви умения и позиции, които изпълнявате в рамките на един работен ден, то най-вероятно тя подхожда на принципа "с една заплата две позиции".

Винаги има и вероятност, организацията, която Ви е наела, неволно да прилага този подход, поради причината, че просто няма идея от тези роли.

Тези теми за смесени активности засягаме в проджект мениджмънт курса ни още в началото.

Поздрави!
Антон Радев

Автор: Антон Радев Публикувано на: Wednesday Oct 2, 2019

Коментари към статията “Разликите между Проджект Мениджър и Продуктов Мениджър”

 1. Ангел Петров
  Много интересен подход за поднасяне на информацията, Антон! Точно както и всички курсове. Браво за оригиналността. Статията е наистина много интересна и мисля, че всички сме на това положение Л)
 2. Ангелина Стойчева
  За тези Senior хора, които се споменава накрая, заплатата наистина трябва да е доста прилична. Малцина са тези компетентни хора, които имат късмета да работят всичко това и да получават високи и заслужени доходи. Средната заплата на проджект мениджър в България е около 2000 лв, по лично мой наблюдения.
 3. Антон Радев
  Благодаря за мнението, Ангел! Старая се да е интересно и да има смисъл винаги. @Ангелина, така е, заплатата трябва да е доста добра при изпълнението на комплексни дейности, където отговорността е голяма. По-важното е, че се изпълняват доста практики, за които е нужен опит и познание.
Автор

Web site
Вашият коментар
 

Мениджмънт Сертификати

Software Development Manager

Софтуерният мениджър познава отлично работата на техническите екипи и е наясно с техните проблеми, което го прави незаменим ръководител.

Certified Software Development Manager
Научи повече 600 лв   350 лв

Certified Project Manager

Проджект Мениджърът е най-ключовата и отговорна роля в съвременните проекти в световен мащаб, от който зависят всички екипи и процеси.

Certified Project Manager
Научи повече 600 лв   350 лв

Certified Product Manager

Продуктовият Мениджър е ролята без която нито един продукт не може да бъде създаден адекватно и да съществува стабилно.

Certified Product Manager
Научи повече 600 лв.   350 лв.

Certified Product Owner

Product Owner е ключова роля в Agile и Scrum практиките при разработка на продукти, където бизнес стойността е от водещо значение.

Certified Product Owner
Научи повече 600 лв.   350 лв.

Certified Senior Scrum Master

Ролята Scrum Master е душата на девелопмънт екипите, разработващи продукти и е силно подкрепяща и поддържаща фигура.

Certified Senior Scrum Master
Научи повече 500 лв.   300 лв.

Human Resources Manager

Мениджърът Човешки Ресурси е двигателя на хората, културата и организацията и балансира бизнеса и отношенията.

Human Resources Manager
Научи повече 500 лв.   300 лв.