За общи теми и въпроси:

Email: academy@pma.bg

Телефон: +359887427386

Антон Радев

За партньорски програми

business@pma.bg

Габриела Иванова