Общи условия за ползване на Курс, получаване на сертификат и извършване на услуги от PMA.bg

Това е споразумение между Проджект Мениджмънт Академия, Нас (Ние, уеб сайта https://pma.bg, PMA, PMA.BG, наши екипи, сътрудници, съдействащи лица, консултанти, специалисти, служители, управители и др.) и Вас (Вие, потребител, клиент, курсист, посетителят на уеб сайта и всички други възможни роли, които може да приемате и да изпълнявате).

РАЗДЕЛ 1 - ФОРМАТ НА ПОЛЗВАНЕ НА КУРСОВЕ ИЛИ УСЛУГИ

Ние представяме цялата си налична информация посредством нашият уеб сайт и за ваше улеснение сме направили всичко по силите си, за да ви предоставим максимална достъпност на информацията, удобна за възможно най-много потребители и достъпна през възможно най-много устройства. Нашите курсове и услуги са представени в текстов формат, но може да съдържат видео, дигитални файлове и други цифрови и онлайн форми и съдържания. Обратна връзка, която е част от продукта, курса или услугата, от нас също може да получите, отново в текстов формат, но може да бъде и под формата на видео, дигитални файлове и други цифрови и онлайн форми и съдържания. Обратната връзка не е гарантирана и вие не може да имате претенции. Точността на информацията в уеб сайта ни се смята за субективна, тъй като тя не е базирана на определени държавни или законови стандарти или на научни изследвания или други норми. Не може да имате претенции и оплаквания относно информацията, която споделяме с вас.

РАЗДЕЛ 2 - ПРАВА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГА, ПРОДУКТ, КУРС ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ

Вие можете да използвате информацията, продуктите, услугите, курсовете и всичко, което Ние предлагаме, безплатно или платено, при следните случаи:
  • обогатяване на вашите знания
  • прилагане на нашата информация, продукти и услуги, курсове във вашият личен или трудов живот.
  • писане на трудове, в които посочвате нашата информация, продукти и услуги, курсове като справка и референция без да нарушавате каквито и да е авторски права.
  • изготвяне на файлове, онлайн материали, физически материали и трудове, базирани на нашата информация, продукти и услуги, курсове, които ви помагат в работата или личния живот по позитивен начин.
Всякакво друго използване на нашата информация, продукти и услуги, курсове се смята за неразрешено. Вие трябва да поискате писмено разрешение от Нас. Също така не можете да нарушавате по никакъв начин авторски права и каквито и да е други закони, разпоредби и норми като използвате нашата информация, продукти и услуги или курсове.

РАЗДЕЛ 3 - ПОРЪЧКА НА КУРС ИЛИ УСЛУГА

При поръчка на курс, вие се съгласявате, че сте с ясното намерение да заплатите предлаганите от нас услуги под формата на онлайн курсове. Курсовете и всички предлагани от нас услуги могат да имат променлива цена и периоди на активност и предлагане. Ние можем по всяко време да променим или прекратим както всички материали, продукти, услуги и информация в нашият уеб сайт, така и всички изисквания, формат на представяне на информация или обратна връзка към вас.

РАЗДЕЛ 4 - ДОБРОВОЛНО СЪГЛАСИЕ ОТ ВАША СТРАНА ЗА ПОЛЗВАНЕ ИЛИ ЗАКУПУВАНЕ НА КУРСОВЕ, УСЛУГИ ИЛИ ПРОДУКТИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ НАС

Вие доброволно приемате тези курсове, продукти, услуги, информация и решавате да заплатите или да използвате по някакъв начин в вашият живот в разрешени и допустими граници и условия. Ние не можем да приемем правни претенции, че Вие не одобрявате, не харесвате, не сте доволни по какъвто и да е начин нашите услуги, продукти, курсове, информация. В ЕС имате право да върнете покупки, направени онлайн или чрез друг метод за продажби от разстояние, но изключение на това е онлайн съдържание, и сте дали съгласието си, че губите правото си на отказ.

РАЗДЕЛ 5 - ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ

Ние не носим никаква отговорност за нанесени щети - материални, физически, финансови, нематериални, психични, емоционални, морални, трудови, личностни загуби и загуби от каквото и да е друго естествено, след като сте заплатили, поръчали, свалили, прочели, интерпретирали, следвали каквато и да е наша информация, продукти и услуги или курсове и сте участвали в нашите продукти, услуги, обучения, консултации в който и да е формат и форма. Не можете да изисквате от нас възстановяване на каквито и да е финансови, материали и нематериални загуби и всички видове споменати щети в този раздел и всички други възможни такива. Вие не можете да посочвате Нас и наша наша информация, продукти и услуги или курсове, съвет, препоръка или интерпретация по какъвто и да е начин като причина за Ваше недоволство, загуба, щета, неразположение, ситуация в личен или професионален аспект.

РАЗДЕЛ 6 - СЪГЛАСИЕ ЗА ЗАГУБА НА ПРАВО НА ОТКАЗ НА УСЛУГА, ПРОДУКТ ИЛИ КУРС

При поръчка на продукт, услуга или курс или закупуването им и заплащането им по какъвто и да е начин, вие сте съгласни, че се отказвате от правото си да откажете по-късно услугата, продукта или курса и да поискате възстановяване на сумата ви.

РАЗДЕЛ 7 - ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА ЧЕСТНОСТ

Вие се съгласявате, че използвате нашата информация, курсове, услуги и продукти добронамерено и без намерения за измами от каквото и да е естество спрямо вашето обучение или ползване на нашите услуги. Вие гарантирате, че сами извършвате всички задания, изисквания и подготвяте нужните материали.

РАЗДЕЛ 8 - СЕРТИФИКАТИ И ДРУГИ ДОКУМЕНТИ

След използване на някои от нашите продукти, услуги или информация, Вие можете да получите от нас сертификат. Ние наричаме сертификат електронен документ, брандиран с нашето лого, име или други елементи, върху който може да има изписано Вашето име. Представените графики за сертификати в уеб сайта може да се различават от тези, които може да бъдат налични за изтегляне от вас чрез нашият уеб сайт, върху които има изписано Вашето име. Вие не можете да имате претенции за качеството на тези документи, за тяхната обективна или субективна стойност, за визията, цветовете, използваемостта от различни устройства или каквито и да е други претенции, касаещи сертификатите. Вие можете да получите по електронен или физически път и да имате достъп до други документи, съдържащи Вашето име, като препоръки, грамоти и други. Получаването на сертификат, документ и други подобни елементи и физически или дигитални не е гарантирано и вие не може да имате претенции за това. Ние полагаме всички нужни усилия да задоволим всички наши потребители, но тези обстоятелства не са гарантирани от нас по никакъв начин.

РАЗДЕЛ 9 - СЪГЛАСИЕ ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ И СПОСОБНОСТ

Вие се съгласявате, че можете да използвате компютър, лаптоп, телефон, Интернет, популярни онлайн платформи, среди и инструменти, от които ще се нуждаете, за да използвате нашите курсове, услуги или продукти. Вие се съгласявате, че нямате претенции към сложността на нашата информация, курсове, продукти или услуги. Всяка наша информация, услуга или продукт има субективна сложност и вие нямате претенции както към простота, така и към сложност. Ако не разбирате дадена информация, инструмент, платформа, програма, устройство, или какъвто и да е друг нужен ресурс, ние не носим отговорност за това. Ваша е отговорността да се запознаете с ресурсите самостоятелно до напълното им усвояване. Вие се съгласявате, че можете да боравите с Английски език и да четете, пишете и говорите на Английски език. Част от нашата информация, части продуктите ни и услугите ни могат да бъдат на английски език. Ако не можете или изпитвате каквито и да е затруднения с нашата информация, продукти или услуги, вие се съгласявате, че ние не носим никаква отговорност за това.

РАЗДЕЛ 10 - СПОДЕЛЯНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА PMA.BG С PMA.BG

Вие се съгласявате, че вашите входящи данни - текст, видео, графика, файлове, таблици, звук, рисунки, скици, чернови и всички останали материали, имат споделено авторско право с PMA.BG. Това означава, че ние можем да публикуваме ваш труд в нашият уеб сайт, без да ви уведомяваме, като посочваме вашето име. Вие се съгласявате, че не може да отправяте искове, претенции и всички други молби, жалби, правни или личностни, към нас

РАЗДЕЛ 11 - СЪГЛАСИЕ ЗА СПОДЕЛЯНЕ НА ВИДЕО МАТЕРИАЛИ И ЛИЧНО ВРЕМЕ

Вие се съгласявате, че за да използвате нашите продукти или услуги, може да се наложи да направите видео запис на себе си, на който говорите, извършвате презентация, полагате емоционални и ментални усилия, предлагате мнения, лични впечатления или интерпретирате информация.

РАЗДЕЛ 12 - СЪГЛАСИЕ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН СОФТУЕР

Вие се съгласявате, че за да използвате нашите продукти или услуги, касаещи конкретни такива, трябва да инсталирате специализиран софтуер на компютър/устройство, чрез което да изпълните условие за изпълнение на практическо задание.