Управление на проекти - магистратура, бакалавър или обучение от PMA. Променяме бъдещето!

С голямо усилие, труд и високо желание за подпомагане на младежта и бъдещето на страната ни, Проджект Мениджмънт Академия иска да промени общата ситуация на притеснение и тревога за квалифицирано професионално образование.