Certified Project Manager

600 лв.   300 лв.
Безплатна Регистрация
Проджект Мениджмънт Академия - Project Management Academy

Бъди най-способния проджект мениджър на пазара. Застани над останалите 95% мениджъри наоколо

Сертификат и курс за Certified Project Manager
Project Management 150 Hours experience
Завършилите своето обучение от "Проджект Мениджмънт Академия" получават два документа. Certified Project Manager сертификат и допълнителен документ, удостоверяващ реална практическа работа и опит, в сферата на управление на проекти, равняващ се на 150 часа.
Безплатна Регистрация
Гарантиран сертификат Реални умения Високо самочувствие

С какво сме различни от всички останали?

След като завършите нашите курсове, ще започнете да омаловажавате значимостта на всеки друг курс или сертификат по света, защото ще разберете, че е нямало как да получите реални знания от тях.

Дори да придобиете световно популярен сертификат за 2000 лв. ще имате само празни ненужни термини и куп думи, които няма да можете да прилагате в работата си. Ние ви учим по практичния начин на истински умения. Над 90% от проджект мениджърите имат посредствени задължения и страдат от липса на много способности. Техническите екипи гледат на тях с недоверие и често винаги заслужено. Нямат уважението и на висшият мениджмънт.

По време на целия курс имате личен ментор, който ще ви поправя винаги. Никоя друга школа не може да си позволи това.

Предимства на обучението

Проджект Мениджмънт Академия - Project Management Academy Какво получавате
Изцяло онлайн дистанционно обучение Постоянна помощ от ментори Реални задачи и подготовка за живота Важни умения и истински ситуации Перманентен достъп до материалите Проджект Мениджмънт Сертификат Документ за 150 часа практически мениджмънт опит Учите само в свободно за вас време Материали на Български на лесно достъпен език

Темите в курса

Проджект Мениджмънт Академия - Project Management Academy Списък с модули
Модул 1 Какво е проджект мениджмънт Модул 2 Проджект мениджмънт процеси и Жизнения цикъл на проекта Модул 3 Проджект мениджмънта като индустрия Модул 4 Няколко общи понятия и термини Модул 5 Проджект мениджмънт в реалния живот Модул 6 Проджект мениджмънт в реалния живот, част 2 Модул 7 Отношения между вас и вашите шефове Модул 8 Отношения между вас и вашите екипи Модул 9 Отношения между вас и клиентите на вашата организация Модул 10 Бизнес стойност Модул 11 Популярни документи в проджект мениджмънта Модул 12 Декомпозиция Модул 13 Харта на проекта (Project Charter) Модул 14 Проектен план (Project Plan) Модул 15 Обхват (Scope) Модул 16 Изисквания (Requirements) Модул 17 Качество (Quality) и план за управление на качеството (Quality Management Plan) Модул 18 Заинтересовани страни (Stakeholders) Модул 19 План за Комуникация (Communications plan) Модул 20 План за промени в проекта (Change management plan) Модул 21 План за управление на човешките ресурси (Human Resources Management Plan) Модул 22 План за управление на доставянето (Procurement Management Plan) Модул 23 План за управление на разходите (Cost Management Plan) Модул 24 План за управление на риска (Risk Management Plan) Модул 25 Структура на разбивка на работата (Work Breakdown Structure) Модул 26 Диаграма на Гант (Gantt Chart) Модул 27 Работно изявление (Statement of Work) Модул 28 Отчет за край на етап (Stage end Report) Модул 29 Дневник на срещите на екипа (Project Team meetings log) Модул 30 Дневник с научени уроци (Lessons Learned log) Модул 31 Ежедневен дневник (Daily log) Модул 32 Преглед след изпълнението (Post Implementation Review) Модул 33 Документи за приключване на проекта (Project Closing documents) Модул 34 Управление на качеството на документацията Модул 35 Управление на вашите решения и начин на мислене Модул 36 Оценка на време с релативни стойности Модул 37 Скорост (Velocity) на екипа Модул 38 Product Backlog и Users Stories Модул 39 Описване на Дефекти Модул 40 Анализ на дефекти и решаване на проблеми Модул 41 Асертивност. Как да постигате целите си по-лесно Модул 42 На интервю за работа като проджект мениджър

За Certified Project Manager сертификационната програма

Съвременното управление на проекти изисква истинско обучение, много повече опит, отдаденост, умения, отговорности. Сертифицираният ръководител на проекта трябва да притежава умения в множество области, за да управлява динамични и сложни проекти, включващи различни роли и заинтересовани страни.

Ръководителят на проекта трябва да има познания в области извън неговите обичайни и ежедневни практики и дейности. Квалифицираното и напреднало управление на проекти не зависи от Agile или Waterfall методологиите, но ги разширява с нови отговорности и дейности.

Ръководителите на проекти от 21-ви век трябва да бъдат отговорни и компетентни лица, отворени за иновации и адекватни промени в процесите. Нашето проджект мениджмънт обучение ви трансформира в истински лидери.

Сертифицираните Проджект Мениджъри на PMA

Проджект Мениджъра, който PMA възпитава е напреднала и ключова роля, тясно взаимодействаща с представители на бизнеса, директори на програми, кръстосани екипи и различни заинтересовани страни.

Нашите практики за управление на проекти са фокусирани върху гъвкави, прозрачни и ефективни процеси, в които всички участващи страни работят заедно, следвайки съвременни принципи за управление на хората и бизнеса едновременно.

Ръководителят на проекта, който създаваме и възпитаваме, разбира не само от проджект мениджмънт, но и от продуктов менидмънт, управление на екипи и хора. Има познания от технологии и практиките за развитие и бързо и отговорно решава проблемите в проектите.

Той има самочувствието и компетентността да променя процеси, да взема решения и да влияе положително върху всички проекти и процеси.

Кой трябва да започне обучение по управление на проекти в PMA?

  • Начинаещи ръководители на проекти
  • Старши ръководители на проекти
  • Продуктови мениджъри
  • Бизнес анализатори
  • Специалисти Човешки Ресурси
  • Професионалисти, започнали наскоро кариерата си
Започни днес

Защо трябва да кандидатствате за сертификат за Проджект Мениджър?

Програмата за проджект мениджмънт сертифициране на PMA е проектирана да посрещне нуждите на динамични организации и проекти, където успехът лежи върхи раменете на отговорни и опитни екипи и мениджъри.

Като сертифициран ръководител на проект, вие ще се борите да подобрите процесите и екипите във вашата организация. Ще взимате бързи решения и много хора ще разчитат на вас във всяко отношение.

PMA ще ви научи на постоянно развитие, жажда за умения и позитивно и конструктивно управление на проекти.

Период на обучението

Нямате крайни срокове и ограничен срок за курса. PMA елиминира изцяло стресът и липсата на време, за да се съобрази с вашият личен живот. Курсът ще ви отнеме толкова време, колкото е нужно, за да се превърнете във високо квалифициран професионалист. Учете и практикувате само в свободно за вас време.

Цена

Понастоящем цената за този курс и сертификат се предлага за 600 лв.   300 лв..

Безплатна Регистрация
Даниела Ганчева
★★★★★

Благодаря на Проджект Мениджмънт Академия за изключителното обучение и внимание от менторите. Страшната тема управление на проекти вече не е толкова сложна, когато имаме истински професионален курс.

Благодаря и за моя сертификат и за огромното знание, което получих срещу прекрасната цена за курса. Препоръчвам да се впуснете в това интересно преживяване без колебание.

Свилен Стаменов
★★★★★

Останах наистина изненадан от представянето и същността на курса. Всичко беше наистина оригинално, точно както ми беше обещано.

Обратната връзка от менторите винаги е място и винаги в посока подобрение и предлагане на все повече знания, практически умения и реализъм. Препоръчвам Проджект Мениджмънт Академия като най-важното място за развитие на всеки професионалист по управление на проекти. Поздрави!

Констанс Георгиева
★★★★★

Благодаря на създателя Антон Радев, на целия менторски екип и на всички, които се трудят зад PMA. Грижата за мен като възпитаник и последовател на това знание е на високо професионално ниво, което мога да сравня само с най-изградените бизнес характери и лидери, които влагат изцяло себе си за развитието на останалите.

Радослав Блажев
★★★★★

Искрени благодарности за перфектно поднесената информация и знания. Смело мога да заявя, че си струваше всяко едно усилие. Чувствам се по-знаещ и по-можещ. Продължавайте в същия дух!