Agile & Waterfall Project Management обучение

Certified Project Manager

600 лв.   300 лв.
Безплатна Регистрация
Проджект Мениджмънт Академия - Project Management Academy

Бъди най-способния проджект мениджър на пазара. Застани над останалите 95% мениджъри наоколо

Сертификат и курс за Certified Project Manager
Project Management 150 Hours experience
Завършилите своето обучение от "Проджект Мениджмънт Академия" получават два документа. Certified Project Manager сертификат и допълнителен документ, удостоверяващ реална практическа работа и опит, в сферата на управление на проекти, равняващ се на 150 часа.
Безплатна Регистрация
Гарантиран сертификат Реални умения Високо самочувствие

Аудитория на курса

"Проджект Мениджмънт Академия" достигна до над четвърт милион потребителя, а от нашето обучение по управление на проекти се възползваха курсисти от популярни фирми като Hewlett-Packard, BrightPoint, DXC Technology, PPD, Effortel, SBTech, CoBuild, MSAT и много други.

Местоположението на курсистите ни е не само от цялата страна, но много амбициозни наши професионалисти живеят и работят в чужбина. Благодарение на иновативното ни онлайн обучение, нашите курсисти практикуват както от цяла България, така и от над 10 държави по света като Великобритания, Германия, Холандия, САЩ, Канада, Швейцария, Гърция, Белгия, Испания, Австрия, Италия, Франция.

С какво сме различни от всички останали?

След като завършите нашите курсове, ще започнете да омаловажавате значимостта на всеки друг курс или сертификат по света, защото ще разберете, че е нямало как да получите реални умения от тях.

С тях ще имате само празни ненужни термини и куп думи, които няма да можете да прилагате в работата си. Ние ви учим по практичния начин на истински умения. Над 90% от проджект мениджърите имат посредствени задължения и страдат от липса на много способности. Техническите екипи гледат на тях с недоверие и често винаги заслужено. Нямат уважението и на висшият мениджмънт.

По време на целия курс имате личен ментор, който ще ви поправя винаги. Никоя друга школа не може да си позволи това.

Предимства на обучението

Проджект Мениджмънт Академия - Project Management Academy Какво получавате
Изцяло онлайн дистанционно обучение Постоянна помощ от ментори Реални задачи и подготовка за живота Важни умения и истински ситуации Перманентен достъп до материалите Проджект Мениджмънт Сертификат Документ за 150 часа практически мениджмънт опит Модерен Agile и Waterfall Project Management Учите само в свободно за вас време Материали на Български на лесно достъпен език

Темите в курса

Проджект Мениджмънт Академия - Project Management Academy Списък с модули
Модул 1 Какво е проджект мениджмънт Модул 2 Проджект мениджмънт процеси и Жизнения цикъл на проекта Модул 3 Проджект мениджмънта като индустрия Модул 4 Няколко общи понятия и термини Модул 5 Проджект мениджмънт в реалния живот Модул 6 Проджект мениджмънт в реалния живот, част 2 Модул 7 Отношения между вас и вашите шефове Модул 8 Отношения между вас и вашите екипи Модул 9 Отношения между вас и клиентите на вашата организация Модул 10 Бизнес стойност Модул 11 Популярни документи в проджект мениджмънта Модул 12 Декомпозиция Модул 13 Харта на проекта (Project Charter) Модул 14 Проектен план (Project Plan) Модул 15 Обхват (Scope) Модул 16 Изисквания (Requirements) Модул 17 Качество (Quality) и план за управление на качеството (Quality Management Plan) Модул 18 Заинтересовани страни (Stakeholders) Модул 19 План за Комуникация (Communications plan) Модул 20 План за промени в проекта (Change management plan) Модул 21 План за управление на човешките ресурси (Human Resources Management Plan) Модул 22 План за управление на доставянето (Procurement Management Plan) Модул 23 План за управление на разходите (Cost Management Plan) Модул 24 План за управление на риска (Risk Management Plan) Модул 25 Структура на разбивка на работата (Work Breakdown Structure) Модул 26 Диаграма на Гант (Gantt Chart) Модул 27 Работно изявление (Statement of Work) Модул 28 Отчет за край на етап (Stage end Report) Модул 29 Дневник на срещите на екипа (Project Team meetings log) Модул 30 Дневник с научени уроци (Lessons Learned log) Модул 31 Ежедневен дневник (Daily log) Модул 32 Преглед след изпълнението (Post Implementation Review) Модул 33 Документи за приключване на проекта (Project Closing documents) Модул 34 Управление на качеството на документацията Модул 35 Управление на вашите решения и начин на мислене Модул 36 Оценка на време с релативни стойности Модул 37 Скорост (Velocity) на екипа Модул 38 Product Backlog и Users Stories Модул 39 Описване на Дефекти Модул 40 Анализ на дефекти и решаване на проблеми Модул 41 Асертивност. Как да постигате целите си по-лесно Модул 42 На интервю за работа като проджект мениджър

За Certified Project Manager сертификационната програма

Съвременното управление на проекти изисква истинско обучение, много повече опит, отдаденост, умения, отговорности. Сертифицираният ръководител на проекта трябва да притежава умения в множество области, за да управлява динамични и сложни проекти, включващи различни роли и заинтересовани страни.

Ръководителят на проекта трябва да има познания в области извън неговите обичайни и ежедневни практики и дейности. Квалифицираното и напреднало управление на проекти не зависи от Agile или Waterfall методологиите, но ги разширява с нови отговорности и дейности.

Ръководителите на проекти от 21-ви век трябва да бъдат отговорни и компетентни лица, отворени за иновации и адекватни промени в процесите. Нашето проджект мениджмънт обучение ви трансформира в истински лидери.

Сертифицираните Проджект Мениджъри на PMA

Проджект Мениджъра, който PMA възпитава е напреднала и ключова роля, тясно взаимодействаща с представители на бизнеса, директори на програми, кръстосани екипи и различни заинтересовани страни.

Нашите практики за управление на проекти са фокусирани върху гъвкави, прозрачни и ефективни процеси, в които всички участващи страни работят заедно, следвайки съвременни принципи за управление на хората и бизнеса едновременно.

Ръководителят на проекта, който създаваме и възпитаваме, разбира не само от проджект мениджмънт, но и от продуктов менидмънт, управление на екипи и хора. Има познания от технологии и практиките за развитие и бързо и отговорно решава проблемите в проектите.

Той има самочувствието и компетентността да променя процеси, да взема решения и да влияе положително върху всички проекти и процеси.

Кой трябва да започне обучение по управление на проекти в PMA?

 • Начинаещи ръководители на проекти
 • Старши ръководители на проекти
 • Продуктови мениджъри
 • Бизнес анализатори
 • Специалисти Човешки Ресурси
 • Професионалисти, започнали наскоро кариерата си
Започни днес

Защо трябва да кандидатствате за сертификат за Проджект Мениджър?

Програмата за проджект мениджмънт сертифициране на PMA е проектирана да посрещне нуждите на динамични организации и проекти, където успехът лежи върхи раменете на отговорни и опитни екипи и мениджъри.

Като сертифициран ръководител на проект, вие ще се борите да подобрите процесите и екипите във вашата организация. Ще взимате бързи решения и много хора ще разчитат на вас във всяко отношение.

PMA ще ви научи на постоянно развитие, жажда за умения и позитивно и конструктивно управление на проекти.

Период на обучението

Нямате крайни срокове и ограничен срок за курса. PMA елиминира изцяло стресът и липсата на време, за да се съобрази с вашият личен живот. Курсът ще ви отнеме толкова време, колкото е нужно, за да се превърнете във високо квалифициран професионалист. Учете и практикувате само в свободно за вас време.

Цена

Понастоящем цената за този курс и сертификат се предлага за 600 лв.   300 лв..

Безплатна Регистрация
Даниела Ганчева
★★★★★

Благодаря на Проджект Мениджмънт Академия за изключителното обучение и внимание от менторите. Страшната тема управление на проекти вече не е толкова сложна, когато имаме истински професионален курс.

Благодаря и за моя сертификат и за огромното знание, което получих срещу прекрасната цена за курса. Препоръчвам да се впуснете в това интересно преживяване без колебание.

Свилен Стаменов
★★★★★

Останах наистина изненадан от представянето и същността на курса. Всичко беше наистина оригинално, точно както ми беше обещано.

Обратната връзка от менторите винаги е място и винаги в посока подобрение и предлагане на все повече знания, практически умения и реализъм. Препоръчвам Проджект Мениджмънт Академия като най-важното място за развитие на всеки професионалист по управление на проекти. Поздрави!

Констанс Георгиева
★★★★★

Благодаря на създателя Антон Радев, на целия менторски екип и на всички, които се трудят зад PMA. Грижата за мен като възпитаник и последовател на това знание е на високо професионално ниво, което мога да сравня само с най-изградените бизнес характери и лидери, които влагат изцяло себе си за развитието на останалите.

Радослав Блажев
★★★★★

Искрени благодарности за перфектно поднесената информация и знания. Смело мога да заявя, че си струваше всяко едно усилие. Чувствам се по-знаещ и по-можещ. Продължавайте в същия дух!

Ивелина Кирилова
★★★★★

Радвам се изключително, че приключих това интересно, но и задълбочено и не леко обучение. Гордея се с постигнатото от мен, но нямаше да се справя така отлично без помощта и насоките на екипа. Благодаря на моите ментори за детайлността, търпението, обясненията и безценната информация от истинските практики и работни ситуации.

Наученото не само промени мисленето ми, но и ми даде толкова много нови познания и умения.

Ивайло Захариев
★★★★★

Признавам си, че започнах обучението на PMA с известна доза самочувствие заради опитът, който имах като проджект мениджър вече няколко години.

Постепенно разбрах обаче недостатъците си, грешките си от преди и всички важни неща, които не съм правил и много теми, за които даже не съм подозирал. Смея да твърдя, че самочувствието ми се възвърна, но този път сериозно подплатено и смятам сериозно да се заема с кариерата си занапред.

Проджект Мениджмънт Академия - Project Management Academy
Коментари и дискусии
 1. Галина Елкова
  Здравейте, Проджект Мениджмънт Академия! Бих искала да ви попитам няколко неща и се надявам тук да е удобно. Кога започва курса и на какви иннтервали от време се предлага? Ако пропусна сега да се запиша, кога ще мога да участвам след това? Какъв е периода на обучение, целият курс за колко време протича? Има ли изпит за да получа сертификат? Мерси много и поздрави! Галина
 2. PMA

  Здравейте, Галина! Курсът е интерактивен, онлайн и дистанционен и неговият формат е организиран по начин, който ви позволява да го започнете по всяко време.

  Курсът стартира от начало специално за всеки един курсист. Относно периода за обучение - нямате никакви начални дати на започване, както и крайни дати на завършване и изисквания за време. Ние създадохме изцяло нова форма на преподаване и сертифициране, която се съобразява с вашето ежедневие, натоварване, работа и възможност и свободно време за учене.

  В днешния динамичен свят, не все човек може да си позволи време и енергия за сериозен курс, но ние променихме това с нови подходи.

  Не държите изпит в края на своя курс. Ние сериозно отричаме наизустяването на дадена материя, за да получите документ. Получавате своя сертификат на база практика и активно участие, старание и труд.

  Към всяка тема (модул) в курса имате практически задания (домашни). По този начин ви подготвяме чрез практика за истинския живот и кариера. За всяко ваше подготвено и изпратено практическо задание, получавате кредити. Когато достигнете нужния брой кредити, получавате своя сертификат. Поздрави и пожелания за успехи и приятни моменти с "Project Management Academy".

 3. Ивелина
  Искам да попитам каква е валидността и тежестта на сертификата и къде може да се използва? Важи ли за цял свят?
 4. PMA

  Здравейте, Ивелина! Валидността на сертификата по никакъв начин не е обвързана с конкретна държава или локация. Важи за цял свят. Можете да го използвате когато и където пожелаете.

  Към своя сертификат, получавате и допълнителен документ за 150 часа практически опит в сферата на управление на проекти. По този начин удостоверяваме вашия труд не само със сертификат, а и демонстрираме вашите получени и реални познания.

  Много сертификационни програми по света издават сертификати, базирани само на изпит, за които сте учили наизуст някаква материя. При тях обаче не сте практикували никога истински умения. Нашата програма обаче е съвсем различна.

  Ние ви поставяме в истински ситуации. В своя курс имате много практика. Именно заради това, ние издаваме допълнителен документ за реален практически опит.

  За много хора това е много важно, защото те не са имали трудов стаж или опит в Project Management сферата преди да се запишат при нас. Това за тях наистина е много голям бонус.

  Сертификатите, както и документите за практически опит, имат уникален номер за всеки завършил PMA. Този номер е принтиран на всички документи и записан в базата данни с курсисти. И двата документа са изцяло на английски език. По-горе в страницата са показани примерните им визии. Вероятно сте ги разгледали.

  Надяваме се да сме отговорили на въпросите ви с детайли. Поздрави и пожелания за ползвотворни моменти с "Проджект Мениджмънт Академия"

 5. Щилиян Андонов
  Привет PMA! Аз съм от Пловдив. Мога ли да участвам по някакъв начин в курса? Мерси много предварително!
 6. PMA
  Здравейте, Щилиян! Обучението е изцяло дистанционно и онлайн, както бяхме споменали. Не е нужно да сте например от София, за да се запишете за курса. Имаме курсисти от Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Плевен, Добрич, Сливен, Шумен, Перник, Пазарджик, Ямбол, Хасково и други локации от България. Няма никакво значение къде се намирате. Имаме участници, които живеят и работят и извън страната ни. Платформата е еднаква за всички и всичко в нея. Поздрави на този прекрасен и слънчев град!
 7. Екатерина Костова
  Здравейте, уважаеми! Няма да ви питам как да стана проджект мениджър, защото това ми е пределно ясно. Искам да започна работа като проджект мениджър не заради хубава заплата или защото нямам в какво да се реализирам. Напротив. Имам много компетенции, а в София има доста работа за повечето хора. Мотивацията ми е, че много ми харесва тази професия. Това което искам да попитам обаче е следното. Горе в сайта пише Застани над останалите 95% мениджъри. По-скоро искам да разбера детайли около това обещание. Мерси предварително и поздрави!
 8. PMA

  Здравейте, Екатерина! Имате много хубави амбиции и мотивация. Един човек да работи като проджект мениджър не бива да гледа фактора заплата. Между другото има професии с доста по-високи заплати. Вярно е и че в София има голяма гама от професии и работни места.

  Надяваме се, че в цяла България в днешно време се отктиват все повече позиции и възможност за реализация и добра кариера и прехрана. В по-големите градове като Варна, Пловдив, Бургас, Русе и Стара Загора вече има повече работни позиции от преди години и се наблюдава известно задържане на хората от там да не се преместят в столицата. В по-малките градове също вече се откриват множество производствени цехове и предприятия.

  Задавате много хубав въпрос и отговорът е прост и ще ви отговорим много кратко и ясно.

  Повечето Project Management сертификати по света, се издават на база положен изпит върху наизустена материя. Понякога се провеждат 2 или 3 дневни курсове. На пазара се появява нов проджект мениджър с много известен вносен сертификат от чужбина.

  Този нов мениджър обаче няма нито един ден реален опит, не се сблъсквал с нито една от преподаваните наизустени материи. Помислете сами какво се случва след това на работа.

  Нашето обучение е създадено с изцяло практически подходи, а целият курс протича доста повече време от едно съботно-неделно запознаване с шаблонизирана литература.

  Надяваме се изкрено да имате вече яснота по въпроса какво означава това послание. Поздрави и пожелания за големи постижения!

 9. Паола Иванова
  Привет. Ако се запиша за тази напреднала програма вместо студентската според вас човек без никакви познания дали би могъл да се справи с всичко? Мерси много предварително и извинете за лаишкия въпрос.
 10. Маргарита Атастасова
  Здравейте, Бих искала да попитам какво се случва ако курсистът не покрие необходимите кредити за сертификат на база заложения в курса брой домашни/задачи? Предлагате ли допълнителни задачи за постигане на необходимия брой кредити? Благодаря за отделеното внимание!
 11. PMA
  Здравейте, Маргарита! Благодарим Ви за въпроса. В най-общия случай, когато екипът прецени, че практическото задание не би следвало да получи много кредити, ще помоли курсистът да го направи отново като посочи местата, които трябва да подобри. С това постигаме два важни резултата - гарантираме кредитите на курсиста, но също и неговите умения и практика, което е най-важното.
 12. Далибор
  Здраво колеги! Може ли да прашам за кој јазик се лекциите на курсот? Благодарници и честитки до сите
 13. PMA
  Hello Dalibor! Thank you for your question. We apologize in advance for commenting in English, but we may not be able to handle your native language adequately. Our project management certification and all the lectures and materials in the course are in Bulgarian. Greetings from the PMA team.
Автор

Web site
Вашият коментар