Agile & Waterfall Project Management обучение

Certified Project Manager

600 лв.   350 лв.
Безплатна Регистрация
Проджект Мениджмънт Академия - Project Management Academy

Бъди най-способния проджект мениджър на пазара. Застани над останалите 95% мениджъри наоколо

Сертификат и курс за Certified Project Manager
Project Management 150 Hours experience
Завършилите своето обучение от "Проджект Мениджмънт Академия" получават два документа. Certified Project Manager сертификат и допълнителен документ, удостоверяващ реална практическа работа и опит, в сферата на управление на проекти, равняващ се на 150 часа.
Безплатна Регистрация
Гарантиран сертификат Реални умения Високо самочувствие

Аудитория на курса

BVOP.org

"Проджект Мениджмънт Академия" е вече част от Британската организация “BUSINESS VALUE-ORIENTED PRINCIPLES LTD”, (BVOP.org)

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.
148 High St, Scunthorpe DN15 6EN
Company Number 12314196 and SIC Code 85600


Aудиторията на "Проджект Мениджмънт Академия" достигна до над четвърт милион потребителя, а от нашето обучение по управление на проекти се възползваха курсисти от популярни фирми като Hewlett-Packard (HP), А1 България, Теленор, ЧЕЗ Електро България, Банка ДСК, MentorMate, BrightPoint, DXC Technology, PPD, Effortel, SBTech, CoBuild, TaxBack, MSAT, Concentrix и много други.

Clients of PMA Academy

Местоположението на курсистите ни е не само от цялата страна, но много амбициозни наши професионалисти живеят и работят в чужбина. Благодарение на иновативното ни онлайн обучение, нашите курсисти практикуват както от цяла България, така и от над 10 държави по света като Великобритания, Германия, Холандия, САЩ, Канада, Швейцария, Гърция, Белгия, Испания, Австрия, Италия, Франция.

С какво сме различни от всички останали?

След като завършите нашите курсове, ще започнете да омаловажавате значимостта на всеки друг курс или сертификат по света, защото ще разберете, че е нямало как да получите реални умения от тях.

С тях ще имате само празни ненужни термини и куп думи, които няма да можете да прилагате в работата си. Ние ви учим по практичния начин на истински умения. Над 90% от проджект мениджърите имат посредствени задължения и страдат от липса на много способности. Техническите екипи гледат на тях с недоверие и често винаги заслужено. Нямат уважението и на висшият мениджмънт.

По време на целия курс имате личен ментор, който ще ви поправя винаги. Никоя друга школа не може да си позволи това.

Предимства на обучението

Проджект Мениджмънт Академия - Project Management Academy Какво получавате
Изцяло онлайн дистанционно обучение Постоянна помощ от ментори Реални задачи и подготовка за живота Важни умения и истински ситуации Перманентен достъп до материалите Проджект Мениджмънт Сертификат Документ за 150 часа практически мениджмънт опит Модерен Agile и Waterfall Project Management Учите само в свободно за вас време Материали на Български на лесно достъпен език

Темите в курса

Проджект Мениджмънт Академия - Project Management Academy Списък с модули
Модул 1 Какво е проджект мениджмънт Модул 2 Проджект мениджмънт процеси и Жизнения цикъл на проекта Модул 3 Проджект мениджмънта като индустрия Модул 4 Няколко общи понятия и термини Модул 5 Проджект мениджмънт в реалния живот Модул 6 Проджект мениджмънт в реалния живот, част 2 Модул 7 Отношения между вас и вашите шефове Модул 8 Отношения между вас и вашите екипи Модул 9 Отношения между вас и клиентите на вашата организация Модул 10 Бизнес стойност Модул 11 Популярни документи в проджект мениджмънта Модул 12 Декомпозиция Модул 13 Харта на проекта (Project Charter) Модул 14 Проектен план (Project Plan) Модул 15 Обхват (Scope) Модул 16 Изисквания (Requirements) Модул 17 Качество (Quality) и план за управление на качеството (Quality Management Plan) Модул 18 Заинтересовани страни (Stakeholders) Модул 19 План за Комуникация (Communications plan) Модул 20 План за промени в проекта (Change management plan) Модул 21 План за управление на човешките ресурси (Human Resources Management Plan) Модул 22 План за управление на доставянето (Procurement Management Plan) Модул 23 План за управление на разходите (Cost Management Plan) Модул 24 План за управление на риска (Risk Management Plan) Модул 25 Структура на разбивка на работата (Work Breakdown Structure) Модул 26 Диаграма на Гант (Gantt Chart) Модул 27 Работно изявление (Statement of Work) Модул 28 Отчет за край на етап (Stage end Report) Модул 29 Дневник на срещите на екипа (Project Team meetings log) Модул 30 Дневник с научени уроци (Lessons Learned log) Модул 31 Ежедневен дневник (Daily log) Модул 32 Преглед след изпълнението (Post Implementation Review) Модул 33 Документи за приключване на проекта (Project Closing documents) Модул 34 Управление на качеството на документацията Модул 35 Управление на вашите решения и начин на мислене Модул 36 Оценка на време с релативни стойности Модул 37 Скорост (Velocity) на екипа Модул 38 Product Backlog и Users Stories Модул 39 Описване на Дефекти Модул 40 Анализ на дефекти и решаване на проблеми Модул 41 Асертивност. Как да постигате целите си по-лесно Модул 42 На интервю за работа като проджект мениджър

За Certified Project Manager сертификационната програма

Съвременното управление на проекти изисква истинско обучение, много повече опит, отдаденост, умения, отговорности. Сертифицираният ръководител на проекта трябва да притежава умения в множество области, за да управлява динамични и сложни проекти, включващи различни роли и заинтересовани страни.

Ръководителят на проекта трябва да има познания в области извън неговите обичайни и ежедневни практики и дейности. Квалифицираното и напреднало управление на проекти не зависи от Agile или Waterfall методологиите, но ги разширява с нови отговорности и дейности.

Ръководителите на проекти от 21-ви век трябва да бъдат отговорни и компетентни лица, отворени за иновации и адекватни промени в процесите. Нашето проджект мениджмънт обучение ви трансформира в истински лидери.

The Project Management Academy course contains parts of the BVOP project management certification program

Сертифицираните Проджект Мениджъри на PMA

Проджект Мениджъра, който PMA възпитава е напреднала и ключова роля, тясно взаимодействаща с представители на бизнеса, директори на програми, кръстосани екипи и различни заинтересовани страни.

Нашите практики за управление на проекти са фокусирани върху гъвкави, прозрачни и ефективни процеси, в които всички участващи страни работят заедно, следвайки съвременни принципи за управление на хората и бизнеса едновременно.

Ръководителят на проекта, който създаваме и възпитаваме, разбира не само от проджект мениджмънт, но и от продуктов менидмънт, управление на екипи и хора. Има познания от технологии и практиките за развитие и бързо и отговорно решава проблемите в проектите.

Той има самочувствието и компетентността да променя процеси, да взема решения и да влияе положително върху всички проекти и процеси.

Кой трябва да започне обучение по управление на проекти в PMA?

 • Начинаещи ръководители на проекти
 • Старши ръководители на проекти
 • Продуктови мениджъри
 • Бизнес анализатори
 • Специалисти Човешки Ресурси
 • Професионалисти, започнали наскоро кариерата си
Започни днес

Защо трябва да кандидатствате за сертификат за Проджект Мениджър?

Програмата за проджект мениджмънт сертифициране на PMA е проектирана да посрещне нуждите на динамични организации и проекти, където успехът лежи върхи раменете на отговорни и опитни екипи и мениджъри.

Като сертифициран ръководител на проект, вие ще се борите да подобрите процесите и екипите във вашата организация. Ще взимате бързи решения и много хора ще разчитат на вас във всяко отношение.

PMA ще ви научи на постоянно развитие, жажда за умения и позитивно и конструктивно управление на проекти.

Период на обучението

Нямате крайни срокове и ограничен срок за курса. PMA елиминира изцяло стресът и липсата на време, за да се съобрази с вашият личен живот. Курсът ще ви отнеме толкова време, колкото е нужно, за да се превърнете във високо квалифициран професионалист. Учете и практикувате само в свободно за вас време.

Цена

Понастоящем цената за този курс и сертификат се предлага за 600 лв.   350 лв..

Безплатна Регистрация
Радослава Славова
★★★★★

Признавам преди да започна PM курса, никога не бях си помисляла, че online обучение може да е толкова ефективно. Изключителен начин на поднасяне на знанието и още по-полезен подход за практическо усвояване на материала.

Това не бяха типичните тестове с опции за верен отговор за време, които превръщат целта на курсиста единствено в зазубряне на верните отговори. Ти си през цялото време въвлечен в проект, за който отговаряш.

Предизвикани са и въображението ти и интереса да търсиш материали, отговори, да ровиш, да искаш и още.

За човек никога не заемал такава позиция, това е най-добрия метод за придобиване на нужното специфично мислене. Усещах се стимулирана през цялото време да бъда най-добрата в решението на всеки поставен проблем.

Усещах се отговорна като за нещо реално, и подозирам че в голяма част от ситуациите то е.

Обратната връзка на моите ментори беше анализ точно на моите решения, и още по-безценно - допълнителен източник на знание, допълнение към завършения модул, и то съобразен с избрания от мен подход на решение.

Колкото и да е странно, аз се чувствам наистина готова да заемам подобни позиции вече. Интересът ми е силно предизвикан, имам стимулът на менторите си, предаден безусловно.

Една истинска инвестиция за мен в моето бъдеще, а не просто завършен курс и получен сертификат.

Благодаря на целият екип. Нищо научено от вас няма да потъне в прах и няма да бъде забравено.

С голямо уважение:
Радослава Славова

Явор Зайн
★★★★★

Наближава 01:00 през нощта и току що завърших и последния модул от курса за Проджект Мениджъри.

Искам да кажа едно голямо БЛАГОДАРЯ!

Преди да се регистрирам и да започна самият курс бях малко скептичен, но когато започнах да минавам през лекциите осъзнах, че това не е просто курс.

Това не е просто поредната интернет страница, в която чета на теория какво е да си проджект мениджър, какви са отговорностите и как да се справяме. Тази академия, дава реален опит като Проджект Мениджър и то по много интригуващ начин.

Харесах всяко едно от заданията, точно защото те карат да мислиш, да се трудиш и да разбираш. А това е единствения начин, човек да придобие истински познания. Обратната връзка след всяко задание е безценна!

Често съм оставал по нощите да чета и изпълнявам задания, но съм го правил с удоволствие!

Причината, поради която записах курса е, че на позицията, която заемам въпреки, че не се очаква да управлявам проекти, често го правя. С течение на времето интереса ми нараства все повече и повече в тази посока и бих се радвал, ако някой ден ми се отвори възможността да се занимавам само с това.

Корнелия Куцарова
★★★★★

Днес завърших курса за ПМ и на първо място бих искала да благодаря на менторите, които помагаха през цялото време, даваха изчерпателна и бърза обратна връзка и насърчаваха изпълнението на всяка една задача.

Курсът не беше лесен, но не беше и невъзможно сложен, но информацията беше предоставена по много лесен за "смилане" начин. Не се използваха сложни фрази, които да затруднят възприемането на информацията, всичко беше на много достъпен език, а термините се обясняваха подробно.

Особено важна беше обратна връзка към всяко едно задание, която посочваше грешките, но и мотивираше да се учим от тях и да продължим напред.

Отново благодаря!

Ирен Иванова
★★★★★

Бих искала да благодаря за интересния и структуриран курс Project manager. Започвайки курса бях скептична, защото повечето тренинги и курсове, които съм карала преди по темата са били изключително отегчаващи и тежки.

Именно това винаги ме е спирало да се явя на PMP серфитикация. Не обичам да уча суха материя и да зубря наизуст някакви термини с цел да изкарам сертификат.

Започвайки първите няколко модула те ме увлякоха и като много интересна книга нямах търпение за следващия. Разбрах неща, които до преди мислех, че са много тежки за научаване. Заданията пък ме караха да изляза от зоната си на комфорт и да работя в една различна насока.

Благодаря и за обратната връзка по заданията, които изпращах винаги беше много задълбочена и също ме караше да се замисля в една нова посока.

С радост бих се записала и на друг курс след време.

Красимира Цветанова
★★★★★

Аз съм инженер от ЛТУ, но по стечение на обстоятелствата дълги години работих като проджект мениджър в компания за обзавеждане на хотели.

Учех в движение, от практиката, от научените уроци след всеки проект. Осъзнавах, че за много от задачите би трябвало да има по-интелигентен начин за изпълнение, но специализиран курс за ПМ ми изглеждаше невъзможен - първо заради времето, което трябваше за отделя (знаех, че материята е тежка) и второ всичките подобни са на английски, а моят не е на достатъчно добро ниво.

През октомври напуснах работа, а малко по-късно получих предложение да поема проект в чужбина. За собствено спокойствие и добро самочувствие реших, че е това е точното време за обучение и така попаднах на Вашата Академия.

Изключително доволна съм от курса!

Хареса ми начина, по който е поднесен материала, както и многото конкретни препоръки, които получавах след всяко задание.

Най-ценното за мен от този курс е това, че ми помогнахте да систематизирам и обобщя в главата си процеса, през който преминава един успешен проект, както и да разбера в детайли идеята и отговорностите на тази позиция.

Научих наистина много неща, но и разбрах, че имам още много да уча. В следващия месец ще се съсредоточа върху Бонус темите.

Благодаря Ви още веднъж!

Валентина Алексиева
★★★★★

Бих искала да споделя, че за мен беше удоволствие да премина през курса Ви за Project Manager. Паралелно слушам курс за подготовка за PMP сертификат, което ми позволява да правя сравнение в подхода на предаване на материята.

Намирам Вашия курс за много по-практически ориентиран, благодарение на полезните допълнителни материали и на проектите, които присъстват във всяка тема. Те позволяват на учащите с опит да съотнесат различни ситуации от личните си преживявания към актуалния въпрос, а на учащите без опит да добият представа за темата.

Неизменният коректив в лицето на Ментора не само подпомага ученето, давайки обратна връзка, но и насочва посоката на развитие, предоставяйки материал за размисъл или допълнителна информация. Благодаря Ви!

Соня Краева
★★★★★

Благодаря за предоставената възможност да се обуча по съвременни подходи, прилагане на нови принципи и изграждане на стратегии за добавена стойност в управление на проектите! Благодаря за всеобхватното обучение, което планира и определи пътя на моето професионално развитие!

Благодаря за всички персонални съвети и напътствия, които надградиха и разшириха значително моя професионален мироглед! Благодаря за цялата ви професионална отдаденост и лоялно отношение към моята мотивация за развиване на потенциалът ми в едни нови за мен професионални измерения, и за високото доверие, изразено чрез вашата преценка за всяко мое решение. Искрено се надявам да започна работа в компания, която да има достатъчно добро отношение към иновативни подходи, на каквито вие ме научихте и да продължим нашите комуникации и в други области на обучение, предлагани от вашата Академия! Благодаря за хубавите пожелания! Аз също ви пожелавам да бъдете здрави и успешни да развивате своя личен и екипен потенциал до още по - високи стандарти и иновативни подходи на световно ниво! До нови срещи!

Лора Иробалиева
★★★★★

За мен беше предизвикателство и удоволствие да работя с вас. Наистина курса не беше лек, но възможността да се подготвям, когато на мен ми е удобно, ми даде възможност да избегна стреса и наистина да се задълбоча в тематиката, когато имам време.

Знаех, че знанията и уменията придобити чрез този курс ще ми бъдат полезни в професионалния и в личния живот и това беше доказано.

Да си призная не ми се искаше курса да приключва! Накарахте ме да предизвикам себе си и да проверя възможностите си. Обичам подобни предизвикателства и доста поработих над себе си.

Вярвам, че сега съм по-уверена и с нов начин на мислене. Благодаря Ви за хубавите думи, за напътствията и за градивната критика.

Левон Техлерян
★★★★★

Курсът за Проджект Мениджър е едно вълнуващо преживяване от самото начало до края. За мен проджект мениджмънта беше нещо съвсем ново като занимание и материя когато започнах курса.

Завладя ме много бързо, въодушеви ме, погледнах под съвсем различен ъгъл бизнеса, замислих се и нямах търпение всеки един да се връщам към курса, и да продължавам да уча, и пиша проект. Това беше най-интересното научаване на нови умения за мен.

Даниела Ганчева
★★★★★

Благодаря на Проджект Мениджмънт Академия за изключителното обучение и внимание от менторите. Страшната тема управление на проекти вече не е толкова сложна, когато имаме истински професионален курс.

Благодаря и за моя сертификат и за огромното знание, което получих срещу прекрасната цена за курса. Препоръчвам да се впуснете в това интересно преживяване без колебание.

Свилен Стаменов
★★★★★

Останах наистина изненадан от представянето и същността на курса. Всичко беше наистина оригинално, точно както ми беше обещано.

Обратната връзка от менторите винаги е място и винаги в посока подобрение и предлагане на все повече знания, практически умения и реализъм. Препоръчвам Проджект Мениджмънт Академия като най-важното място за развитие на всеки професионалист по управление на проекти. Поздрави!

Христина Джурелова
★★★★★

Изключително практичен и ползотворен курс, който често те кара да излезеш от зоната ти на комфорт.

Разнообразни и нови неща, научени по правилният начин. Професионализъм и правилни насоки във всяка обратна връзка.

Благодаря Ви!

Констанс Георгиева
★★★★★

Благодаря на създателя Антон Радев, на целия менторски екип и на всички, които се трудят зад PMA. Грижата за мен като възпитаник и последовател на това знание е на високо професионално ниво, което мога да сравня само с най-изградените бизнес характери и лидери, които влагат изцяло себе си за развитието на останалите.

Радослав Блажев
★★★★★

Искрени благодарности за перфектно поднесената информация и знания. Смело мога да заявя, че си струваше всяко едно усилие. Чувствам се по-знаещ и по-можещ. Продължавайте в същия дух!

Ивелина Кирилова
★★★★★

Радвам се изключително, че приключих това интересно, но и задълбочено и не леко обучение. Гордея се с постигнатото от мен, но нямаше да се справя така отлично без помощта и насоките на екипа. Благодаря на моите ментори за детайлността, търпението, обясненията и безценната информация от истинските практики и работни ситуации.

Наученото не само промени мисленето ми, но и ми даде толкова много нови познания и умения.

Ивайло Захариев
★★★★★

Признавам си, че започнах обучението на PMA с известна доза самочувствие заради опитът, който имах като проджект мениджър вече няколко години.

Постепенно разбрах обаче недостатъците си, грешките си от преди и всички важни неща, които не съм правил и много теми, за които даже не съм подозирал. Смея да твърдя, че самочувствието ми се възвърна, но този път сериозно подплатено и смятам сериозно да се заема с кариерата си занапред.

Траяна Бодурова
★★★★★

Истински благодарна съм, че имах възможността да попадна на PMA и да съм част от Project Management обучението. Надявах се да ми бъде интересно за да задържи вниманието ми до края на курса и съм доволна, че това наистина се оказа така.

Благодаря за достъпно поднесената информация, стегнатия вид на модулите,дава възможност да не се губиш в темата, а бързите и градивни коментари на менторите винаги са допълнени с още полезна информация.

Също така много ми хареса, че модулите съдържаха информация, която се придържа и е адаптирана към реалната работна обстановка, да не кажа, че някои от ситуациите развити като примерни са ми се случвали в действителност.

Няма да сгреша, ако споделя, че това е един от малкото полезни надграждащи курсове в които съм имала възможността да участвам и който ще препоръчам без всякакво съмнение.

Проджект Мениджмънт Академия - Project Management Academy
Коментари и дискусии
 1. Галина Елкова
  Здравейте, Проджект Мениджмънт Академия! Бих искала да ви попитам няколко неща и се надявам тук да е удобно. Кога започва курса и на какви иннтервали от време се предлага? Ако пропусна сега да се запиша, кога ще мога да участвам след това? Какъв е периода на обучение, целият курс за колко време протича? Има ли изпит за да получа сертификат? Мерси много и поздрави! Галина
 2. PMA

  Здравейте, Галина! Курсът е интерактивен, онлайн и дистанционен и неговият формат е организиран по начин, който ви позволява да го започнете по всяко време.

  Курсът стартира от начало специално за всеки един курсист. Относно периода за обучение - нямате никакви начални дати на започване, както и крайни дати на завършване и изисквания за време. Ние създадохме изцяло нова форма на преподаване и сертифициране, която се съобразява с вашето ежедневие, натоварване, работа и възможност и свободно време за учене.

  В днешния динамичен свят, не все човек може да си позволи време и енергия за сериозен курс, но ние променихме това с нови подходи.

  Не държите изпит в края на своя курс. Ние сериозно отричаме наизустяването на дадена материя, за да получите документ. Получавате своя сертификат на база практика и активно участие, старание и труд.

  Към всяка тема (модул) в курса имате практически задания (домашни). По този начин ви подготвяме чрез практика за истинския живот и кариера. За всяко ваше подготвено и изпратено практическо задание, получавате кредити. Когато достигнете нужния брой кредити, получавате своя сертификат. Поздрави и пожелания за успехи и приятни моменти с "Project Management Academy".

 3. Ивелина
  Искам да попитам каква е валидността и тежестта на сертификата и къде може да се използва? Важи ли за цял свят?
 4. PMA

  Здравейте, Ивелина! Валидността на сертификата по никакъв начин не е обвързана с конкретна държава или локация. Важи за цял свят. Можете да го използвате когато и където пожелаете.

  Към своя сертификат, получавате и допълнителен документ за 150 часа практически опит в сферата на управление на проекти. По този начин удостоверяваме вашия труд не само със сертификат, а и демонстрираме вашите получени и реални познания.

  Много сертификационни програми по света издават сертификати, базирани само на изпит, за които сте учили наизуст някаква материя. При тях обаче не сте практикували никога истински умения. Нашата програма обаче е съвсем различна.

  Ние ви поставяме в истински ситуации. В своя курс имате много практика. Именно заради това, ние издаваме допълнителен документ за реален практически опит.

  За много хора това е много важно, защото те не са имали трудов стаж или опит в Project Management сферата преди да се запишат при нас. Това за тях наистина е много голям бонус.

  Сертификатите, както и документите за практически опит, имат уникален номер за всеки завършил PMA. Този номер е принтиран на всички документи и записан в базата данни с курсисти. И двата документа са изцяло на английски език. По-горе в страницата са показани примерните им визии. Вероятно сте ги разгледали.

  Надяваме се да сме отговорили на въпросите ви с детайли. Поздрави и пожелания за ползвотворни моменти с "Проджект Мениджмънт Академия"

 5. Щилиян Андонов
  Привет PMA! Аз съм от Пловдив. Мога ли да участвам по някакъв начин в курса? Мерси много предварително!
 6. PMA
  Здравейте, Щилиян! Обучението е изцяло дистанционно и онлайн, както бяхме споменали. Не е нужно да сте например от София, за да се запишете за курса. Имаме курсисти от Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Плевен, Добрич, Сливен, Шумен, Перник, Пазарджик, Ямбол, Хасково и други локации от България. Няма никакво значение къде се намирате. Имаме участници, които живеят и работят и извън страната ни. Платформата е еднаква за всички и всичко в нея. Поздрави на този прекрасен и слънчев град!
 7. Екатерина Костова
  Здравейте, уважаеми! Няма да ви питам как да стана проджект мениджър, защото това ми е пределно ясно. Искам да започна работа като проджект мениджър не заради хубава заплата или защото нямам в какво да се реализирам. Напротив. Имам много компетенции, а в София има доста работа за повечето хора. Мотивацията ми е, че много ми харесва тази професия. Това което искам да попитам обаче е следното. Горе в сайта пише Застани над останалите 95% мениджъри. По-скоро искам да разбера детайли около това обещание. Мерси предварително и поздрави!
 8. PMA

  Здравейте, Екатерина! Имате много хубави амбиции и мотивация. Един човек да работи като проджект мениджър не бива да гледа фактора заплата. Между другото има професии с доста по-високи заплати. Вярно е и че в София има голяма гама от професии и работни места.

  Надяваме се, че в цяла България в днешно време се отктиват все повече позиции и възможност за реализация и добра кариера и прехрана. В по-големите градове като Варна, Пловдив, Бургас, Русе и Стара Загора вече има повече работни позиции от преди години и се наблюдава известно задържане на хората от там да не се преместят в столицата. В по-малките градове също вече се откриват множество производствени цехове и предприятия.

  Задавате много хубав въпрос и отговорът е прост и ще ви отговорим много кратко и ясно.

  Повечето Project Management сертификати по света, се издават на база положен изпит върху наизустена материя. Понякога се провеждат 2 или 3 дневни курсове. На пазара се появява нов проджект мениджър с много известен вносен сертификат от чужбина.

  Този нов мениджър обаче няма нито един ден реален опит, не се сблъсквал с нито една от преподаваните наизустени материи. Помислете сами какво се случва след това на работа.

  Нашето обучение е създадено с изцяло практически подходи, а целият курс протича доста повече време от едно съботно-неделно запознаване с шаблонизирана литература.

  Надяваме се изкрено да имате вече яснота по въпроса какво означава това послание. Поздрави и пожелания за големи постижения!

 9. Паола Иванова
  Привет. Ако се запиша за тази напреднала програма вместо студентската според вас човек без никакви познания дали би могъл да се справи с всичко? Мерси много предварително и извинете за лаишкия въпрос.
 10. Маргарита Атастасова
  Здравейте, Бих искала да попитам какво се случва ако курсистът не покрие необходимите кредити за сертификат на база заложения в курса брой домашни/задачи? Предлагате ли допълнителни задачи за постигане на необходимия брой кредити? Благодаря за отделеното внимание!
 11. PMA
  Здравейте, Маргарита! Благодарим Ви за въпроса. В най-общия случай, когато екипът прецени, че практическото задание не би следвало да получи много кредити, ще помоли курсистът да го направи отново като посочи местата, които трябва да подобри. С това постигаме два важни резултата - гарантираме кредитите на курсиста, но също и неговите умения и практика, което е най-важното.
 12. Далибор
  Здраво колеги! Може ли да прашам за кој јазик се лекциите на курсот? Благодарници и честитки до сите
 13. PMA
  Hello Dalibor! Thank you for your question. We apologize in advance for commenting in English, but we may not be able to handle your native language adequately. Our project management certification and all the lectures and materials in the course are in Bulgarian. Greetings from the PMA team.
 14. Соня Христова
  Здравейте, Аз съм специалист с над 30 годишен опит в сферата на проекти в областите строителство и минно дело, то като държавен експерт. Самооценката ми изисква да надградя тези умения с практическа насоченост в тези две области, както и в сферата на производството в шевната промишленост. Въпросът ми е, дали обучението което предлагате по Управление на проекти засяга в максимална степен направленията, които искам да надгражда? БЛАГОДАРЯ предварително!
 15. PMA
  Здравейте, Соня! Нашият курс включва доста теми и засяга практики и процеси от класическия проджект мениджмънт, а в същото време споделя множество съвременни виждания. Без значение дали вашата сфера на дейност е шевната промишленост, принципите, правилата и практиките, свързани с управление на проекти, които споделяме, са максимално общовалидни и приложими.
 16. Теодора
  Здравейте! Горе-долу за колко време при интензивно учене могат да се покрият модулите? Колко на брой са модулите и с каква продължителност е всеки- видео урок+продължителност? Искам да си направя груба сметка. Благодаря предварително!
 17. PMA
  Здравейте, Теодора! Благодарим Ви за въпросите. Всички модули са описани малко по-горе на тази страница. Общият брой е 43. Времето за преминаването на целия курс ще зависи изцяло от вас, но средно може да коментираме идеята, че ако работите по един модул на ден, за около месец ще сте завършили. Поздрави!
 18. Мазълова
  Здравейте, Плащането на таксата на веднъж ли става или може на 2 вноски примерно? Не е никак висока и смятам е страхотна за това, което предлагате вие, просто питам, за да имам информация как да си организирам бюджета, за да мога да се възползвам от курса. Благодаря предварително и всичко добро желая!
 19. PMA
  Здравейте, уважаема Мазълова!
  Таксата наистина не е никак висока и както се изразявате, е страхотна за това което предлагаме. За момента не предлагаме опция за разделяне на повече вноски.
  Сърдечни поздрави!
 20. Таня Димитрова
  Здравейте PMA! Курсът за certified project manager покрива ли Agile методологията? Щом сертификатът е международен, изпълнението на заданията в модулите следва да е на английски - така ли е? Поздрави!
 21. PMA
  Уважаема, Таня Димитрова! Благодарим Ви за въпроса. Курсът включва доста Agile теми. Реално "Agile методология" няма. Понятието Agile включва различни теми и стил на работа, както и само принципи. Ако имате предвид Scrum, в другия ни курс се включват детайлно всички тези теми. Практическите задания няма нужда да се изпращат на английски език. Използването на български език би било по-удобно за двете страни. Поздрави!
 22. Мария
  Сумата от 300лв. обявена в момента включва ли и издаването на сертификата? Въпроса ми е базиран на факта, че в понякога се изисква допълнително заплащане, коието по принцип не се опоменава. Благодаря ви предварително.
 23. PMA
  Здравейте, Мария!
  Посочената сума включва всичко. Няма допълнителни такси. Сертификатът се получава след натрупване на нужния брой кредити към курса ви.
 24. Милена
  Здравейте! На какъв език се провежда обучението? Предварително благодаря за отговора!
 25. PMA
  Здравейте, Милена! Всички наши курсове се провеждат на български език. Поздрави!
 26. Габриела
  Здравейте, Нужно ли е да имаме опит, за да запишем курса ? Ако на някой от проектите не получим необходимия брой кредити, то би ли имало възможност за следващ опит ? Обучението изцяло на български език ли е ?
 27. PMA
  Здравейте, Габриела! Не е нужно да имате някакъв конкретен опит, за да запишете курса. Ако към някой модул практическото задание има нужда от допълнителна работа, ще получите препоръка като обратна връзка с насоки какво може да се подобри. И без проблеми може да изпращате труда си отново, за да получите максимални кредити. Разбира се, ако има нужда. Обучението е изцяло на български език. Поздрави!
 28. Вера
  Здравейте! Ако нямам изобщо никакъв опит в тази сфера, дали мога да взема този курс ? Дали курса е подходящ за начинаещи?
 29. PMA
  Здравейте, Вера!
  Курсът е създаден за хора от напълно начинаещи до напреднали. Всеки може да запише курса. Не е нужно да имате предварителен опит в сферата.
  Поздрави!
 30. Димова
  Здравейте, за сертифициране необходимо ли е да се положи изпит присъствено или всичко е онлайн? Поздрави!
 31. PMA
  Здравейте, уважаема Димова! Сертифицирането е на база получени и натрупани кредити към практическите задания в курса. Това означава, че няма изпит. Вместо него, държим на изпълнение на полезна и ценна за курсистите практика. Няма присъствени дейности. Всичко е онлайн в платформата. Поздрави!
 32. Алина Тенева
  В общите условия пише, че може да не издадете сертификат и че ако не и зададете ние не трябва да имаме претенции. Каква е вероятността да не издадете и това възможно ли е?
 33. PMA
  Здравейте, Алина! Досега не се е случвало. Тази точка е в случай, че някой курсист не предава практически задания, но все пак настоява поради някаква причина, че иска сертификат. Или други непредвидени обстоятелства.
Автор

Web site
Вашият коментар