Инструкции за ползване на курсове. Прочетете внимателно всичко по-долу

Участие в курс

Обучителни модули
Всеки курс има определен брой модули. Например 20. Вие имате пълен достъп до всички модули от Вашият курс през цялото време.

Всеки модул съдържа представяне на информация в текстов формат, която можете да четете и да използвате по всяко време, удобно за Вас.

В някой модул може да има прикачени файлове или друг тип помощна информация.

Към всеки модул имате задача (Практическо задание), която трябва да направите.
Практически задания
Всяка задача, която трябва да направите има инструкции и пояснения. Това е материал, който трябва да прикачите към конкретния модул.

Този материал ще бъде разгледан от ментор.

Вие трябва да подготвите материал, следвайки всички описани инструкции към практическото ви задание за конкретния модул и да го качите в платформата Google Docs (https://docs.google.com/).

За целта ще имате нужда от Google профил. Практическите задания, които прикачате трябва да имат разрешени права за видимост извън Вашия профил, за да могат да бъдат прегледани от нашите ментори. Ще се налага най-често да пишете текстови файлове, да създавате SpreadSheet таблици или да прикачате изображения, скрииншоти, скици или прости рисунки.

За някой задания трябва да направите видео с дигитално устройство (телефон или лаптоп) и да прикачите вместо URL към файл, URL към видео материала ви. Използвайте YouTube или Vimeo. Нужно е видео материала да бъде достъпен и видим извън Вашият профил, за да може да бъде разгледан и оценен.

Понякога даден модул може да изисква да изпратите повече от едно задание.

По преценка на нашите ментори, може да бъдете помолени да направите повторно Вашето практическо задание, ако менторът, който оценява труда ви реши, че можете да се справите и по-добре със заданието си и наличните резултатни не са достатъчно задоволителни.

За да изпратите подобреното задание още веднъж, влезте отново в конкретния модула и в секция "Практическо задание към Модул N" въведете отново URL адрес, на който има качено Вашето задание. Вашето подобрено задание може да използва същия URL адрес или да бъде качено на нов URL адрес (съответно Google Docs, YouTube, или обикновено графично изображение, според зависи от случая).

При всички случай, спазвайте инструкциите и изискванията на Вашия ментор, който ще ви дава ясни, кратки и точни инструкции.
Вашите изпратени задания
Точно под секцията за въвеждане на URL за практическо задание, е секцията "Вашите изпратени задания по този модул".

Там ще намирате Вашите вече изпратени задания към Вашият ментор за проверка.

Изпратеното задание има следните атрибути:

Системен No - служи за евентуална справка при детайлни комуникации с PMA.

URL адрес на заданието ви. По всяко време може да виждате изпратеното си задание. Препоръчваме ви да не изтривате вашите стари задания.

"Обратна връзка от твоя ментор" - Когато менторите са готови с проверката на дадено практическо задание, те може да ви дадат обратна връзка.

Получени кредити - получени кредити за конкретното Ваше практическо задание.

Попитайте Вашия ментор
Това е секция, в която може да задавате въпроси и да общувате с Вашия ментор чрез платформата. Имайте предвид, че за да запазим конфиденциалността както на вашият проверяващ заданията, така и на Вас, лични данни не се обменят, за да защитим евентуални конфликти на интереси и злоупотреби от различно естество.
Дискусии с Вашия ментор
Секцията, в която всички Ваши въпроси и комуникация с проверяващите екипи на PMA се визуализират и Вие винаги имате налична цялата комуникация.
Кредити
За всяко изпълнено практическо задание, получавате "оценка" под формата на кредити. Всеки отделен модул и задание могат да ви донесат кредити. Вашите кредити се натрупват на ниво курс. Когато получите определен общ брой кредити за даден курс, в секция "Моите сертификати" ще можете да изтеглете Вашият документ.

За задание можете да получите кредити от 0 до 5. 0 означава, че заданието ви е проверено, но то не е представено на достатъчно ниво, което може да ви донесе кредити.

Имайте предвид, че Вие можете да достигнете количество кредити, достатъчно за получаване на сертификат, преди да сте изпълнили всички задания по всички модули. Това означава, че сте се представили много добре на предишни задания и сте натрупали голям брой кредити.

Също така, преминаването през всички модули и задания, може да не ви донесе достатъчно кредити за да получаване на сертификат. Това означава, че сте преминали през целия курс, направили сте всички задания, но общото старание от всички задания е донесло по-нисък брой кредити от нужния за получаване на сертификат.

Ако имате ниска оценка (брой кредити) по задание, най-вероятно Вашият ментор ще поиска от вас да предадете ново подобрено задание, за да не изпадате в ситуация, в която няма да имате достатъчно количество общи кредити. Вашите ментори ще правят всичко по силите си, за да изградят от Вас уникален и ценен мениджър. Общият сбор кредити към курс се намира в заглавната част на Вашия курс при списъка с всички модули.
Време за предаване на практическо задание
За да запазим Вашият комфорт, личен живот и време, ние не ви задължаваме с крайни срокове за предаване на задания. Вие можете да предадете задание в удобен за Вас момент и да прикачите URL към вашият готов файл, когато решите и никой ментор няма да ви държи сметка за това. Project Management Academy дори ви поощрява да учите бавно, старателно, да затвърждавате знанията си и да влагате толкова ресурс, колкото прецените за добре във всеки един момент.
Време за проверка на Вашите практически задания
Обикновено Вашият ментор ще се старае да провери Вашите задания максимално бързо и да ви даде обратна връзка, ако е нужно. Това време обаче е неопределено.
Паралелни курсове в PMA
Вие можете паралелно да участвате в повече от един курс, ако смятате, че това би било удобно за Вас. Участие в повече от един курс по никакъв начин не ощетява курсовете ви, техните модули, предаването на задания или обратната връзка.