ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ, ДОСТЪПНИ ПРЕЗ УЕБСАЙТА HTTP://PMA.BG

Този сайт се управлява от "Проджект Мениджмънт Академия" ЕООД. В сайта термините "ние", "нас" и "наши" се отнасят до "Проджект Мениджмънт Академия". "Проджект Мениджмънт Академия" предлага този уебсайт, включително цялата информация, инструменти и услуги, достъпни от всички наши ресурси до вас, потребителя, при положение че приемете всички условия, политики и известия, посочени тук и на целия уебсайт. За краткост в текста, "Проджект Мениджмънт Академия" се съкращава като "PMA"
Като посетите нашия сайт и / или закупите нещо от нас, Вие се ангажирате с нашата "Услуга" и се съгласявате да спазвате следните условия ("Условия за ползване"), включително всички налични други допълнителни условия и правила в уеб сайта и достъпни за вас ресурси. Тези Общи условия се отнасят за всички потребители на сайта, включително, но без ограничение, за потребители, които използват браузъри, различни устройства, доставчици, клиенти, търговци и / или други участници в съдържанието в уеб сайта или в друг ресурс.
Моля, прочетете внимателно тези Условия за ползване, преди да получите достъп или да използвате нашия уебсайт. Чрез достъп или използване на която и да е част от сайта, Вие се съгласявате да се обвържете с тези Условия за ползване. Ако не сте съгласни с всички условия на това споразумение, двете страни (Ние и Вие) приемаме, че нямате участие и достъп до уебсайта или да използвате услуги за която и да е услуга или продукт.
Всички нови функции или инструменти, добавени към текущия уебсайт, също ще бъдат предмет на Общите условия. Можете да прегледате най-актуалната версия на Общите условия по всяко време на тази страница. Запазваме си правото да актуализираме, променяме или заменяме някое от тези Общи условия, като публикуваме актуализации и / или промени тук. Ваша е отговорността периодично да проверявате тази страница за промени. Продължаващото Ви използване или достъп до уебсайта след публикуването на всякакви промени представлява приемане на тези промени.

РАЗДЕЛ 1 - УСЛОВИЯ ЗА ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА

Приемайки тези Условия за ползване, вие заявявате, че сте най-малкото пълнолетен във вашата държава или провинция на пребиваване.
Нямате право да използвате нашите продукти и платформи за каквато и да е незаконна или неоторизирана цел, нито пък да използвате Услугата за нарушаването на закони във вашата юрисдикция (включително, но не само законите за авторското право).
Не трябва да опитвате да внедрявате никакви червеи или вируси или някакъв код с разрушителен характер към които и да е наш ресурс.
Нарушаването на някое от Условията ще доведе до незабавно прекратяване на Услугите Ви и ще потърсим законово съдействие срещу нарушителите.

РАЗДЕЛ 2 - ОБЩИ УСЛОВИЯ

Ние си запазваме правото да откажем услуга на всеки по каквато и да е причина и по всяко време.
Вие разбирате, че съдържанието ви (без информация за кредитни карти) може да бъде прехвърлено некриптирано и да включва (а) предавания по различни мрежи; и б) промени в съответствие с техническите изисквания на свързващите мрежи или устройства и приспособяването им към тях. Информацията за кредитна карта винаги е криптирана по време на прехвърлянето по мрежата.
Вие се съгласявате да не възпроизвеждате, дублирате, копирате, продавате, препродавате или използвате която и да е част от Услугата, използването на Услугата, или достъпа до Услугата или какъвто и да е друг елемент или част от нашите ресурси, без изричното писмено разрешение от нас.
Заглавията, използвани в това споразумение, са включени само за удобство и няма да ограничават или по друг начин засягат тези Условия.
Използвате Услугата и всичко на този уебсайт ("Платформа", "Услуга") и всички включени и предлагани продукти по ваша собствена отговорност. PMA не носи отговорност за последствия, щети или загуби за вас (включително членовете на вашето семейство, приятели, познати или други лица, свързани с вас по някакъв начин) във всякаква форма - психическа, физическа, финансова, културна, религиозна или друг аспект от живота ви. Използването на този уебсайт ("Услуга", "Платформа") или който и да е от включените продукти не гарантира и не обещава никакви ползи за вас по никакъв начин.

РАЗДЕЛ 3 - ТОЧНОСТ, ПЪЛНОСТ И СВОБОДНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Ние не носим отговорност, ако информацията, предоставена на този сайт, не е точна, пълна или актуална. Материалите на този сайт са предоставени само за обща информация и не трябва да се разчита или да се използва като единствена основа за вземане на решения във всякаква форма, без да се консултират с първични, по-точни, по-пълни или по-навременни източници на информация. Всяко използване на съдържание от този сайт е на ваш собствен риск.
Този сайт може да съдържа историческа и не-научна информация. Историческата и не-научна информация, не е актуална и е предоставена само за справка. Ние си запазваме правото да променяме съдържанието на този сайт по всяко време, но нямаме задължение да актуализираме всяка информация на нашия сайт. Вие се съгласявате, че е ваша отговорност да следите промените в нашия сайт.

РАЗДЕЛ 4 - ИЗМЕНЕНИЯ НА ОБСЛУЖВАНЕТО И ЦЕНИТЕ

Цените за нашите услуги и продукти подлежат на промяна без предизвестие.

Ние си запазваме правото по всяко време да променяме или прекратяваме Услугата (или част от нея или нейно съдържание).

РАЗДЕЛ 5 - ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ (ако е приложимо)

Някои продукти или услуги могат да бъдат достъпни изключително онлайн чрез уебсайта. Тези продукти или услуги могат да имат ограничени количества. Те не подлежат на връщане.
Направихме всички усилия, за да покажем възможно най-точно цветовете и изображенията на нашите продукти, услуги, интерфейс, които се появяват на уебсайта. Не можем да гарантираме, че дисплеят на монитора на компютъра ви ще бъде точен.
Ние си запазваме правото, но не сме задължени, да ограничим продажбите на нашите продукти или услуги на всяко лице, географски регион или юрисдикция. Ние можем да упражняваме това право за всеки отделен случай. Ние си запазваме правото да ограничим количествата на всички продукти или услуги, които предлагаме. Всички описания на продукти или цени на продукти или услуги подлежат на промяна по всяко време без предупреждение, по собствена преценка от нас. Ние си запазваме правото да прекратим всеки продукт или услуга по всяко време (включително целия уебсайт, „Платформа“, „Услуга“).
Ние не гарантираме, че качеството на всички продукти, услуги, информация или други материали, закупени или получени от вас, ще отговарят на вашите очаквания, или че всякакви грешки в Услугата ще бъдат коригирани. Ние не гарантираме, че цялата услуга („Платформа“, уебсайт) и всичко включено в сайта ще отговарят на вашите очаквания.

РАЗДЕЛ 6 - ТОЧНОСТ НА ФИНАНСИРАНЕТО И ИНФОРМАЦИЯ ЗА СМЕТКАТА

Ние си запазваме правото да откажем всяка поръчка, която сте направили при нас. По собствена преценка можем да ограничим или отменим закупените количества на човек, на домакинство или на поръчка. Тези ограничения могат да включват поръчки, подадени от или по същия клиентски акаунт, същата кредитна карта и / или поръчки, които използват един и същ адрес за фактуриране и / или доставка. В случай, че направим промяна или анулираме дадена поръчка, можем да се опитаме да ви уведомим, като се свържем с електронната поща и / или адреса за плащане / телефонния номер, предоставени по време на поръчката. Ние си запазваме правото да ограничаваме или забраняваме поръчки.
Вие се съгласявате да предоставите актуална, пълна и точна информация за покупка и сметка за всички покупки, направени на нашия уебсайт. Вие се съгласявате своевременно да актуализирате сметката си и актуална информация, включително имейл адреса или друга информация, за да можем да завършим транзакциите ви и да се свържем с вас при необходимост.

РАЗДЕЛ 7 - ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИНСТРУМЕНТИ И РЕСУРСИ

Можем да ви предоставим достъп до инструменти или ресурси на трети страни, които нито следим, нито имаме контрол върху тях.
Вие приемате и се съгласявате, че ние предоставяме достъп до такива инструменти и ресурси "каквито са" и "както са налични", без никакви гаранции, представяния или условия от какъвто и да е вид и без никакво одобрение. Ние няма да носим никаква отговорност, произтичаща от или свързана с използването на опционални инструменти и ресурси на трети страни.
Всяко използване от вас на незадължителни инструменти или ресурси, предлагани чрез сайта, е изцяло на ваш риск и преценка и трябва да сте сигурни, че сте запознати с тях и одобрявате условията, при които инструментите се предоставят от съответните доставчици.
В бъдеще можем също така да предлагаме нови услуги и / или функции чрез уебсайта (включително издаването на нови инструменти и ресурси). Такива нови функции и / или услуги също ще бъдат предмет на настоящите Общи условия.

РАЗДЕЛ 8 - ВРЪЗКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

Определено съдържание, продукти и услуги, достъпни чрез нашата услуга, могат да включват материали от трети страни.
Връзките на трети страни на този сайт могат да ви насочат към уебсайтове на трети страни, които не са свързани с нас. Ние не носим отговорност за разглеждане или оценка на съдържанието или точността и не гарантираме и няма да носим отговорност за материали или уебсайтове на трети страни или за други материали, продукти или услуги на трети страни.
Ние не носим отговорност за каквито и да било вреди или щети, свързани с покупката или използването на стоки, услуги, ресурси, съдържание или други транзакции, направени с уебсайтове на трети страни. Моля, прегледайте внимателно правилата и практиките на третата страна и се уверете, че ги разбирате, преди да се ангажирате с каквато и да е транзакция. Жалби, претенции, притеснения или въпроси, свързани с продукти на трети страни, трябва да бъдат насочени към третата страна.

РАЗДЕЛ 9 - КОМЕНТАРИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ, ОБРАТНА ВРЪЗКА И ДРУГИ МАТЕРИАЛИ

Ако, по наша молба, изпращате определени конкретни заявки (например конкурс, публикации, статии, коментари, изображения, видео, текст) или без искане от нас, изпращате творчески идеи, предложения, планове или други материали, независимо дали онлайн, по електронна поща, по пощата или по друг начин (колективно, „коментари“), вие се съгласявате, че можем по всяко време, без ограничение, да редактираме, копираме, публикуваме, разпространяваме, превеждаме и по друг начин използваме във всеки носител каквито и да било коментари, че ни изпращате. Ние нямаме няма да имаме никакво задължение (1) да поддържаме уверени коментари или публикации; (2) да изплащаме компенсации за всякакви коментари или публикации; или (3) да отговаряме на коментари или публикации.
Можем, но нямаме задължение да следим, редактираме или премахваме съдържание, което определяме по наша преценка, че е незаконно, обидно, заплашително, клеветническо, рекламно, порнографско, нецензурно или по друг начин неприемливо или нарушаващо интелектуалната собственост на някоя от страните или тези Условия за ползване.
Вие се съгласявате, че вашите коментари или публикации няма да нарушават никакво право на трета страна, включително авторско право, търговска марка, неприкосновеност на личния живот, личност или друго лично или имуществено право. Освен това се съгласявате, че вашите коментари или публикации няма да съдържат клеветнически или други незаконни, обидни или нецензурни материали, или съдържат какъвто и да е компютърен вирус или друг зловреден софтуер, който по някакъв начин може да повлияе на работата на Услугата или на друг свързан уебсайт. Нямате право да използвате фалшив имейл адрес, да се преструвате, че сте някой друг от вас, или по друг начин да заблудите нас или трети страни относно произхода на коментарите. Нямате право да публикувате рекламни материали. Вие носите цялата отговорност за всички коментари или публикации, които правите и тяхната точност. Ние не поемаме никаква отговорност за коментари или публикации, публикувани от вас или трета страна.

РАЗДЕЛ 9.1 - СЪДЪРЖАНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Този сайт може да включва функции и функционалност („интерактивни функции“), които позволяват на потребителите да създават, публикуват, предават или съхраняват всяко съдържание, като текст, музика, звук, снимки, видео, графики или код на сайтовете („Потребителско съдържание“). ). Потребителското съдържание е публично видимо и може да включва информацията за потребителския ви профил и съдържанието, което публикувате в съответствие с потребителския ви профил, но не включва информацията за профила ви или информацията, която изпращате, за да направите покупка. Вие се съгласявате, че сте единствено отговорни за вашето потребителско съдържание и за използването на интерактивни функции, както и че използвате всякакви интерактивни функции на свой собствен риск. Използвайки интерактивни зони, Вие се съгласявате да не публикувате, качвате, предавате, разпространявате, съхранявате, създавате или по друг начин да публикувате или изпращате чрез Сайтовете някое от следните:
Потребителско съдържание, което е незаконно, клеветническо, клеветническо, неприлично, порнографско, неприлично, неприлично, подсказващо, тормозливо, заплашително, злоупотребяващо, възпалително, измамно или по друг начин нежелателно;
Потребителско съдържание, което би представлявало, насърчавало или предоставяло инструкции за престъпление, нарушавало правата на която и да е страна или което иначе би създало отговорност или нарушило местно, държавно, национално или международно право;
Потребителско съдържание, което показва, описва или насърчава използването на всеки продукт, който продаваме по начин, който може да бъде обиден, неподходящ или вреден за Нас или всеки потребител или потребител;
Потребителско съдържание, което може да засегне или наруши правата на публичност, неприкосновеност на личния живот или защита на данните на други лица, включително снимки, видеоклипове, изображения или информация за друго лице, когато не сте получили съгласието на такова лице;
Потребителско съдържание, което прави фалшиви или подвеждащи изявления, претенции или изображения за лице, компания, продукт или услуга;
Потребителско съдържание, което може да наруши патент, търговска марка, търговска тайна, авторско право или друго интелектуално или имуществено право на която и да е страна;
Потребителско съдържание, което олицетворява всяко физическо или юридическо лице или по друг начин неправилно представя вашата връзка с лице или юридическо лице; и Вируси, зловреден софтуер от всякакъв вид, повредени данни или други вредни, разрушителни или разрушителни файлове или код.

Права в потребителското съдържание

Освен ако не е предвидено друго в настоящите Условия, на този Сайт или в отделно споразумение с Нас, ние не претендираме за собственост или контрол върху Потребителско съдържание. Въпреки това, чрез подаване или публикуване на Потребителско съдържание на този Сайт, Вие предоставяте на нас неексклузивно, безвъзмездно, световно, вечно, неотменимо, прехвърляемо и напълно лицензирано право за използване, възпроизвеждане, модифициране, адаптиране, публикуване, превод, създаване на производни работи, разпространява, изпълнява и показва такова Потребителско съдържание на този Сайт и на сайтове на трети страни и мобилни приложения и във всички други медии или формати, независимо дали са известни понастоящем или по-нататък разработени, за всякакви цели и без никаква компенсация за Вас. Също така предоставяте на потребителите на този Сайт правото да имат достъп до Потребителското си съдържание във връзка с използването им от този Сайт.
Като публикувате Потребителско съдържание на този сайт, вие заявявате и гарантирате, че (а) такова потребителско съдържание не е поверително; (б) Вие притежавате и контролирате всички права, собственост и интерес към и върху Потребителското съдържание или имате иначе всички необходими права да публикувате и използвате такова Потребителско съдържание на този Сайт и да ни предоставите правата, които предоставяте в тези Условия; (в) Съдържанието на потребителя е точно и не подвеждащо или вредно по какъвто и да е начин; и (d) Потребителското съдържание и неговото използване и публикуване във връзка с този Сайт не нарушават и няма да нарушават настоящите Условия или каквито и да било други приложими условия, насоки или политики или приложим закон, правило или регламент.

Обратна връзка

Отделно и освен от Потребителското съдържание, може да имате възможност да задавате въпроси, предложения за коментари, ревюта, идеи, планове, дизайни, бележки, предложения, чертежи, оригинални или творчески материали и друга информация относно този сайт, нас и нашите продукти или услуги. (общо „Обратна връзка“). Вие се съгласявате, че обратната връзка не е поверителна и ще се превърне в наша единствена собственост. Ние ще притежаваме изключителни права, включително всички права на интелектуална собственост, във и на такива отзиви и имаме право на неограничено използване и разпространение на обратната връзка за всякакви цели, търговски или други, без потвърждение или компенсация за вас.

РАЗДЕЛ 10 - ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Вашето подаване на лична информация чрез уебсистемата, регулирано от нашата Политика за поверителност.

РАЗДЕЛ 11 - ГРЕШКИ, НЕТОЧНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Понякога на нашия сайт или в Услугата може да има информация, която съдържа печатни грешки, неточности или пропуски, които могат да се отнасят до описанията на продуктите, ценообразуването, промоциите, офертите, разходите за доставка на продуктите, времето за транспортиране и наличността. Ние си запазваме правото да коригираме всякакви грешки, неточности или пропуски, както и да променяме или актуализираме информация или да анулираме поръчки, ако всяка информация в Услугата или на който и да е свързан уебсайт е неточна по всяко време без предизвестие (включително и след като сте изпратили поръчката си) ,

Ние не поемаме никакво задължение да актуализираме, изменяме или изясняваме информация в Услугата или във всеки свързан с нея уебсайт, включително без ограничение, информация за цените, освен ако това не се изисква от закона. Не трябва да се прави конкретна актуализация или дата на опресняване, приложена в Услугата или на друг свързан уебсайт, за да се посочи, че цялата информация в Услугата или на който и да е свързан уебсайт е била променена или актуализирана.

РАЗДЕЛ 12 - ЗАБРАНЕНИ УПОТРЕБИ

В допълнение към други забрани, посочени в Общите условия, ви е забранено да използвате сайта или неговото съдържание: (а) за всяка незаконна цел; (б) да привлича други лица да извършват или участват в незаконни действия; (в) да нарушават международни, федерални, провинциални или държавни разпоредби, правила, закони или местни наредби; (г) да нарушават или нарушават нашите права върху интелектуалната собственост или правата на интелектуална собственост на другите; д) да тормозят, злоупотребяват, обиждат, нараняват, клеветят, клеветят, унижават, заплашват или дискриминират въз основа на пол, сексуална ориентация, религия, етническа принадлежност, раса, възраст, национален произход или увреждане; е) да представят невярна или подвеждаща информация; (ж) да качват или предават вируси или друг вид злонамерен код, който ще се използва или може да бъде използван по начин, който ще повлияе на функционалността или работата на Услугата или на всеки свързан уебсайт, други уебсайтове или интернет; з) да събира или проследява личната информация на другите; i) за спам, фишинг, фарм, претекст, паяк, обхождане или изстъргване; й) за всякакви нецензурни или неморални цели; или (k) да се намесва или да заобикаля защитните характеристики на Услугата или на всеки свързан уебсайт, други уебсайтове или интернет. Ние си запазваме правото да прекратим използването на Услугата или на всеки свързан с нея уебсайт за нарушаване на някоя от забранените употреби.

РАЗДЕЛ 13 - ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИИ; ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Ние не гарантираме, представяме или заявяваме, че използването на нашата услуга ще бъде непрекъснато, навременно, сигурно или без грешки. Ние не гарантираме, че резултатите, които могат да бъдат получени от използването на услугата, ще бъдат точни или надеждни. Вие се съгласявате, че от време на време можем да премахнем услугата за неопределен период от време или да отменим услугата по всяко време, без да ви уведомим. Вие изрично се съгласявате, че използването или невъзможността за използване на услугата е на ваш собствен риск. Услугата и всички продукти, информация, материали и услуги, доставени до вас чрез услугата, се предоставят (с изключение на случаите, изрично посочени от нас), предоставени "както е" и "налични" за ваша употреба, без никакви представителства, гаранции или условия от какъвто и да е вид. изрични или подразбиращи се, включително всички подразбиращи се гаранции или условия за продаваемост, продаваемо качество, годност за конкретна цел, трайност, право на собственост и ненарушение.

В никакъв случай PMA, нашите директори, служители, служители, филиали, агенти, изпълнители, стажанти, доставчици, доставчици на услуги или лицензодатели не носят отговорност за каквато и да е вреда, загуба, иск или пряко, непряко, инцидентно, наказателно, специално или последващи щети от всякакъв вид, включително, без ограничение, загубени печалби, загубени приходи, загубени спестявания, загуба на данни, разходи за подмяна или други подобни вреди, независимо дали въз основа на договор, непозволено увреждане (включително небрежност), строга отговорност или друго, произтичащи от използване на някоя от услугите или продуктите, закупени чрез услугата, или за всяко друго искане, свързано по някакъв начин с използването на услугата или друг продукт, включително, но не само, грешки или пропуски във всяко съдържание, или загуба или повреда от всякакъв вид, възникнали в резултат на използването на услугата или на всяко съдържание (или продукт), публикувано, предавано или предоставено по друг начин чрез услугата, дори ако е уведомено за тяхната възможност. Тъй като някои държави или юрисдикции не позволяват изключването или ограничаването на отговорността за последващи или случайни щети, в такива държави или юрисдикции, нашата отговорност се ограничава до максималната степен, разрешена от закона.

РАЗДЕЛ 14 - ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

Вие се съгласявате да обезщетите, да защитите и да държите безвредни PMA и нашите родители, дъщерни дружества, партньори, служители, директори, агенти, изпълнители, лицензодатели, доставчици на услуги, подизпълнители, доставчици, стажанти и служители, без никакви претенции или искания, включително разумни адвокатски хонорари, направени от трета страна поради или произтичащи от нарушаването на тези Условия за ползване или от документите, които те включват чрез препратка, или вашето нарушение на закон или права на трета страна.

РАЗДЕЛ 15 - ДОСТЪПНОСТ

В случай, че някоя от разпоредбите на тези Условия за ползване се счита за неправомерна, невалидна или неприложима, тази разпоредба ще бъде изпълнявана в най-пълната степен, разрешена от приложимото законодателство, а неизпълнимата част се счита за отделена от тези Условия на Тази услуга не засяга валидността и приложимостта на всички останали разпоредби.

РАЗДЕЛ 16 - ПРЕКРАТЯВАНЕ

Задълженията и задълженията на страните, направени преди датата на прекратяване, остават в сила след прекратяването на този договор за всички цели.

Тези Условия за ползване са ефективни, освен ако не бъдат прекратени от нас.

Ако по наша преценка не успеете или ако подозираме, че сте се провалили, за да спазвате някое условие или условие на тези Условия за ползване, ние също можем да прекратим това споразумение по всяко време без предизвестие и вие ще останете отговорни за всички дължими суми към и включително датата на прекратяване; и / или съответно може да ви откаже достъп до нашите услуги (или част от тях).

РАЗДЕЛ 17 - ПЪЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

Неспособността ни да упражняваме или прилагаме каквото и да е право или разпоредба от тези Условия за ползване не представлява отказ от такова право или разпоредба.

Тези Условия за ползване и всички правила или правила за работа, публикувани от нас на този сайт или по отношение на Услугата, представляват цялото споразумение и разбирателство между вас и нас и управляват използването на Услугата, като заменят всички предишни или съвременни споразумения, съобщения и предложения устно или писмено, между вас и нас (включително, но не само, предишни версии на Общите условия).

Всякакви неясноти в тълкуването на настоящите Условия за ползване не трябва да се тълкуват срещу съставителя.

РАЗДЕЛ 18 - ПРАВИЛНО УПРАВЛЕНИЕ

Тези Условия за ползване и всякакви отделни споразумения, чрез които Ви предоставяме Услуги, се управляват и тълкуват в съответствие със законите на Коста Лулчев 2, София, 01, 1000, България.

РАЗДЕЛ 19 - ПРОМЕНИ В УСЛОВИЯТА НА УСЛУГАТА

Можете да прегледате най-актуалната версия на Общите условия по всяко време на тази страница.

Запазваме си правото, по наша собствена преценка, да актуализираме, променяме или заменяме някоя част от тези Условия за ползване, като публикуваме актуализации и промени в нашия уебсайт. Ваша е отговорността периодично да проверявате нашия уебсайт за промени. Продължаващото Ви използване или достъп до нашия уебсайт или Услуга след публикуването на всякакви промени в тези Условия за ползване представлява приемане на тези промени.

РАЗДЕЛ 20 - ДОПЪЛНИТЕЛНИ СПОРАЗУМЕНИЯ, СЪОБЩЕНИЯ, ИЗВЕСТИЯ И ОБЯВЛЕНИЯ, КОИТО ПРОМЕНЯТ НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ

Ако в някоя страница от уеб сайта, има някакво съобщение, известие, пояснителен текст, допълнителни условия за ползване към конкретна услига, продукт, курс, покупка, функционалност и каквато и да е друга материална и нематериална част или актов, то трябва да се смята, че тези текстове добавят нови точки или промянат настоящите точки от условията за ползване.

РАЗДЕЛ 21 - КОНТАКТНА ИНФОРМАЦИЯ

Въпроси относно Общите условия трябва да ни изпратите на academy@pma.bg.