Skip to main content

BVOP™ - Новият Agile за всички хора и организации

Сподели в Linkedin Сподели във Facebook
BVOP™ - Ново Agile учение и обучение за всички хора и организации

BVOP™ е нова и напълно Agile-ориентирана система от принципи, създадени не само за средния мениджмънт, но и за висшият мениджмънт. BVOP™ за пръв път в света налага Agile мисленето на най-високо ниво в организациите.

Много от темите, които обсъждаме в курсовете на PMA.bg, свързани с често обсъжданата бизнес стойност, нестандартното мислене и стремежът към оптимизация, произлизат от този комплекс от принципи.

BVOP™ - Agile на високо организационно ниво

BVOP™ учението не е насочено към класическите и традиционни остарели принципи, правила и практики, а е фокусирано върху осигуряването на бизнес стойност и елиминирането на глобални проблеми в целия свят, касаещи мениджмънта и продуктовата разработка.

Много от вас, които са запознати със Scrum принципите, могат да намерят идеите много близки и познати. Това не е случайно.

BVOP™ разширява значително тези идеи, като добавя много допълнителни такива към различни управленски области - от висшият мениджмънт до Човешките ресурси.

BVOP™ включва активното участие на всички ключови роли в организациите и проповядва равенство между хората в организацията, и в същото време напомня на хората в организациите за бизнес приоритетите, и ги учи на отговорност, проактивност и следване на общите цели.

Висшият мениджмънт на организациите и директорите

BVOP™ провокира висшият мениджмънт на организациите да започне да приема съвременната култура и нужди на хората.

Задоволяването на нуждите на персонала, и едновременното подпомагането на инициативите от високите етажи, е от съществено значение за просперитет. Това вече го разбират както някои съвременни гиганти, така и хиляди малки бизнеси по света.

Въпреки това, развитието в новата посока за оптимален труд, продуктивност и организационна атмосфера, тепърва започва и десетки хиляди компании по света живеят в мрачните времена на неефективност, непродуктивност и негативна атмосфера, в която служителите на организациите всяка сутрин пътуват с крайно нежелание към работните си места.

Проджект Мениджмънт, ориентиран към Бизнес стойността

BVOP™ има специални секции за проджект мениджмънт офиса, които въвеждат нови принципи и идеи за всички ръководители на проекти.

Waste management, Attitude management и оптимизирането на процесите, спрямо наблюдението и развитието на резултатите, са нова водеща сила на професионалистите, ориентирани към бизнес стойността.

Включват се темата за Продуктовия риск, както и така нареченото "Прозрачно табло на проблемите на проекта".

Продукт Мениджмънт, ориентиран към Бизнес стойността

Продуктовите мениджъри също имат много нова почва за размисъл. Оптимизационните практики преди и след създаването на продукта, Продуктовия риск и внимателната грижа за потребителските нужди и динамиката на съвременните пазари, са основна тема в секциите на BVOP™, създадени за продуктовия мениджмънт.

Човешките ресурси от 21 век имат нов облик

Още една изключително важна тема в секциите на BVOP™, е темата за Човешките ресурси.

BVOP™ напомня на всички, че това е ключова дейност, от която зависят много неща в организациите.

В секциите на "The BVOP™ Ultimate Guide", изрично съществуват понятията Emotions management, Fear management, Motivation management и Conflicts management.

Всички хора, както в своя личен живот, така и в корпоративна среда, изпитват емоции. През цялото време. Те са често променливи, а понякога бурни. Внимателната работа с човешките емоции, е нов фокус и тема за всички мениджъри в отделите по Човешки Ресурси.

Страхът също не е тема табу за BVOP™. Напротив. Това е открита тема, към която учението насочва вниманието на всички съвременни професионалисти, не само от HR дивизиите. Страхът може да направи хората статични, да създаде хаос или грешно взети решения.

Мотивацията е особено проявление на хората. Тя изисква специални грижи. BVOP™ налага идеята за старателната грижа за този безценен ресурс.

Конфликтите съществуват навсякъде около нас. Чрез насоки и препоръки за справяне с конфликтите в множество ситуации, BVOP™ налага идеята за повече активност на HR отделите към градивното разрешаване на тези събития, като всички страни в конфликта осъзнаят случилото се и си вземат поуки за по-продуктивни бъдещи взаимоотношения.

Екипност и кръстосано познание

Отделните секциите на "The BVOP™ Ultimate Guide" не са предназначени към отделни професионалисти. Целта на BVOP™ е да създаде виждания на всички специалисти относно света и работата на колегите до нас. Това е може би един от най-ценните уроци, които трябва да научим всички.

Автор: PMA.bg Публикувано на: Tuesday Nov 19, 2019

Коментари към статията “BVOP™ - Новият Agile за всички хора и организации”

Автор

Web site
Вашият коментар
 

Мениджмънт Сертификати

Software Development Manager

Софтуерният мениджър познава отлично работата на техническите екипи и е наясно с техните проблеми, което го прави незаменим ръководител.

Certified Software Development Manager
Научи повече 600 лв   350 лв

Certified Project Manager

Проджект Мениджърът е най-ключовата и отговорна роля в съвременните проекти в световен мащаб, от който зависят всички екипи и процеси.

Certified Project Manager
Научи повече 600 лв   350 лв

Certified Product Manager

Продуктовият Мениджър е ролята без която нито един продукт не може да бъде създаден адекватно и да съществува стабилно.

Certified Product Manager
Научи повече 600 лв.   350 лв.

Certified Product Owner

Product Owner е ключова роля в Agile и Scrum практиките при разработка на продукти, където бизнес стойността е от водещо значение.

Certified Product Owner
Научи повече 600 лв.   350 лв.

Certified Senior Scrum Master

Ролята Scrum Master е душата на девелопмънт екипите, разработващи продукти и е силно подкрепяща и поддържаща фигура.

Certified Senior Scrum Master
Научи повече 500 лв.   300 лв.

Human Resources Manager

Мениджърът Човешки Ресурси е двигателя на хората, културата и организацията и балансира бизнеса и отношенията.

Human Resources Manager
Научи повече 500 лв.   300 лв.