Chief Executive Officer (CEO)

1200 лв.   800 лв.
Безплатна Регистрация
Проджект Мениджмънт Академия - Project Management Academy

Бъди Сертифициран CEO с програмата на Project Management Academy

Гарантиран сертификат Реални умения Високо самочувствие

За Chief Executive Officer сертификационната програма

Съвременните главни изпълнителни директори се нуждаят от гъвкава програма за сертифициране, която ги насочва към позитивна управленска и организационна култура. Те влияят върху цялата матрична структура и на всички екипи. Главният изпълнителен директор на Project Management Academy изгражда мениджмънт, в който динамичната бизнес обстановка и променящата се среда засягат междуфункционалните екипи и операции на цялото организационно ниво.

PMA обучава съвременните изпълнителни директори, че трябва да бъдат изцяло посветени на всички управленски офиси и да се съсредоточат върху процесите на управление на хора, програми и проекти, където организационните стратегии са насочени към разработването на продукти.

Сертифицираният изпълнителен директор на PMA е най-напредналата и важна роля във същината на всяка компания и продуктово порфтолио.

Главният изпълнителен директор е от решаващо значение за управление на модерни организации, където всички хора имат реални нужди и проблеми. Нашите организационни принципи и обучение са създадени, за да помогнат на главните изпълнителни директори да управляват всички управленски офиси, като използват подход, ориентиран към хората и бизнеса.

Главният изпълнителен директор на PMA се фокусира върху управлението, където всички организационни процеси, хора, проекти и продукти създават бизнес стойност за целия организационен портфейл. Сертифицираният изпълнителен директор на PMA цени хората, процесите, приоритетите и продуктите еднакво.

Кой трябва да кандидатства за CEO сертифициране?

  • Настоящи ръководители (главен изпълнителен директор или главен технически директор)
  • Старши ръководители на проекти
  • Старши мениджъри по човешки ресурси
  • Старши продуктови мениджъри
  • Професионалисти, планиращи да развият кариера като главен изпълнителен директор (CEO или CTO)
Започни днес

Защо трябва да кандидатствате за сертификат за Главен изпълнителен директор?

Трансформирайте цялата си организационна култура, приоритети и практики. Като сертифициран изпълнителен директор на PMA, ще можете да подобрите управлението на вашите хора, проекти и продукти.

Запознайте се с истинските работните процеси и проблеми на вашите екипи и мениджъри. Познаването на работата и процесите на екипите ще улесни дейността ви. Ще можете да решавате проблемите на вашата организация по-бързо и по-адекватно.

Бъдете емоционално по-близо до отдела си за човешки ресурси. Спечелете уважение към вашите подчинени чрез прилагане на съвременни принципи на управление, ориентирани както към бизнеса, така и към хората. Като главен изпълнителен директор, наистина трябва да направите това.

Включете се активно в производствените проблеми и вземете правилните решения. Цялата организация разчита на вашите знания и отговорности.

Вземайте мъдри решения в конфликти и решавайте критични ситуации в организацията ви.

Теми на обучението

  • Организационен и програмен и мениджмънт
  • Проджект мениджмънт
  • Продуктов мениджмънт
  • Човешки ресурси
  • Общи бизнес теми

Цена

Понастоящем цената за този курс и сертификат се предлага за 1200 лв.   800 лв..

Безплатна Регистрация